Sisältöjulkaisija

null Rakennushissin kiinnitys petti - hovioikeus pysytti tuomiot

Rakennushissin kiinnitys petti - hovioikeus pysytti tuomiot

30.6.2015 – Etelä-Suomi

Helsingin hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua, jossa se tuomitsi työmaan projektinjohtajan ja työnjohtajan 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Hovioikeus antoi tuomionsa 9.6.2015.

Tapaus liittyy Helsingissä rakennustyömaalla heinäkuussa 2011 sattuneeseen vaaratilanteeseen. Tapauksessa seinään kiinnitetty rakennushissi irtosi kiinnityksestään työntekijän käyttäessä hissiä. Hissi oli asennettu puutteellisesti, ja sitä oli käytetty ainakin kaksi viikkoa, kunnes kiinnitys petti. Vaaratilanne ei aiheuttanut loukkaantumisia.

Hovioikeudessa oli ratkaistavana kysymys siitä, olivatko vastaajat olleet työnantajan edustajina vastuussa työmaan turvallisuudesta hissien osalta ja siten laiminlyöneet tehtävänsä. Asiassa oli riidatonta, että rakennushissi oli ollut käräjäoikeuden tuomiossa todetuin tavoin puutteellisesti asennettu, ja ettei sitä ollut ennen käyttöönottamista tarkastettu.

Oikeus katsoi, että työmaalla päätoteuttajan edustajina toimineet projektinjohtaja ja työnjohtaja olivat vastuussa siitä, että hissi tarkastetaan asianmukaisesti ennen sen käyttöönottoa ja käytön aikana. Projektinjohtaja oli sallinut hissin käyttöönoton pelkästään asentajan suullisen ilmoituksen perusteella ilman tarkastuspöytäkirjaa. Lisäksi projektinjohtaja oli sallinut hissin käytön ilman, että se oli asianmukaisesti viikoittain ja päivittäin tarkastettu. Projektinjohtajan tehtävät ovat sisältäneet sellaista työnjohto- ja päätäntävaltaa, että häntä on pidettävä työnantajan edustajana, ja että hänelle on kuulunut myös hissin turvallisuudesta huolehtiminen.

Hovioikeus katsoi, että työnjohtajan vastuuta arvioitaessa on otettava huomioon hänen työnjohdolliset tehtävänsä, hänen asemansa työmaan työturvallisuusasioista vastaavana henkilönä sekä hänen tosiasialliset tehtävänsä ja toimintansa hissin käyttöönotossa. Työnjohtajaa on pidettävä työnantajan edustajana, ja myös hänen olisi pitänyt ennen hissin käyttöönoton sallimista varmistaa, että hissin pystytys on asianmukaisesti tarkastettu.

Helsingin hovioikeuden tuomio nro 15/124749, asianro: R 14/106
 

Lisätiedot:
Lakimies Tanja Välke, puh. 029 501 6388, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000. Vastuualueella on 200 työntekijää.