Sisältöjulkaisija

null Rakennusliikkeen työnjohtajalle jo toiset sakot työturvallisuusrikoksesta

Rakennusliikkeen työnjohtajalle jo toiset sakot työturvallisuusrikoksesta

26.10.2017 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 25.10.2017 tuominnut pirkkalalaisen rakennusliikkeen työnjohtajan 35 päiväsakon eli 1 505 euron sakkorangaistukseen putoamissuojauksen laiminlyöntiin liittyneestä työturvallisuusrikoksesta. Samainen työnjohtaja sai putoamissuojauksen laiminlyönnistä sakot marraskuussa 2015.

Käsiteltävänä oli Ikaalisissa syyskuussa 2015 tehty kattoremontti ja siihen liittyneet putoamissuojausta koskeneet laiminlyönnit. Paikalle tullut työsuojelutarkastaja havaitsi, ettei katolla ollut läheskään riittävästi putoamisen estäviä rakenteita eikä työntekijöillä ollut käytössään myöskään turvavaljaita ja -köysiä. Tarkastajan kehotuksesta valjaat ja köydet otettiin käyttöön. Kun tarkastaja seuraavana päivänä meni samalle kattotyömaalle, ei työntekijöillä taaskaan ollut putoamissuojausta käytössään.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työmaalla oli toistuvasti ja tarkastajan huomautuksesta huolimatta rikottu työturvallisuusmääräyksiä putoamissuojauksen toteutuksen ja valvonnan osalta. Määräysten mukaan, jos on vaara pudota kahta metriä korkeammalta, on kohteessa oltava suojakaiteet tai muut suojarakenteet. Jos sellaisten käyttäminen ei työn luonteen vuoksi ole mahdollista, on käytettävä turvavaljaita köysineen. Putoaminen on rakennusalalla hyvin tyypillisesti vakavia vammoja aiheuttava vaara.

Syytettynä ollut työnjohtaja myönsi rikoksen osittain. Hän myönsi olleensa työnjohtajana vastuussa valjaiden käytön valvonnasta. Hän kertoi, että kohteen rakenteet olivat sellaiset, ettei kaiteita voinut kiinnittää katon reunoille kaikin osin. Turvavaljaiden ja -köysien käytön laiminlyöntiä hän perusteli sillä, että köydet sotkeentuvat toisiinsa, kun työntekijät työn edetessä kulkevat katolla ristiin rastiin.

Käräjäoikeus totesi, että työnjohtajan tunnustuksen lisäksi syyttäjän todisteeksi esittämät tarkastajan ottamat valokuvat osoittivat, että katolla työskennelleillä henkilöillä ei ollut turvavaljaita eikä -köysiä käytössä. Kaiderakenteita oli vain vähän joissakin kohdissa kattoa, vaikka työtä tehtiin koko katon alueella. Rangaistuksen mittaamisessa otettiin huomioon mm. se, että työnjohtajaa oli aikaisemmin rangaistu samankaltaisesta laiminlyönnistä.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 17/3342

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue