Sisältöjulkaisija

null Rakennustelineen puutteellinen ankkurointi johti sen romahtamiseen Helsingin kantakaupungissa

Rakennustelineen puutteellinen ankkurointi johti sen romahtamiseen Helsingin kantakaupungissa

6.3.2020 – Etelä-Suomi

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi rakennustelineisiin erikoistuneen yrityksen toimitusjohtajan ja työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta 50 päiväsakkoon. Lisäksi yritykselle tuomittiin 3.000 euron suuruinen yhteisösakko. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 4.3.2020.

Tuomio liittyi Helsingin kantakaupungissa 22.6.2018 tapahtuneeseen rakennustelineen romahtamiseen. Telineen asennuksesta ja ankkuroinnista ei laadittu erillistä asiantuntijan laatimaa lujuuslaskelmaa ja piirustusta, vaan telinesuunnitelman mukaan asennuksessa tuli noudattaa telineen asennusohjetta. Telineen ankkuroinnissa asennusohjetta ei kuitenkaan noudatettu, vaan ohjeesta poiketen valittiin alhaisempi ankkurointitiheys, eikä kiinnityslujuutta tarkistettu ulosvetotestillä. Rakennusteline oli peitetty ja siihen kohdistui suuri tuulikuorma. Puutteellisesta ankkuroinnista johtuen teline romahti.

Telineen puutteellinen ankkurointi voi aiheuttaa suuren tapaturman vaaran

Käräjäoikeus katsoi, että telineen asennusohjeesta oli poikettu tavalla, joka ei ole yhteensopiva soveltuvien työturvallisuusmääräyksien kanssa. Käräjäoikeus otti rangaistuksen määräämisessä huomioon sen, että telineen romahtaminen oli ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa. Puutteellisesti asennettu rakennusteline romahti Helsingin kantakaupungin alueella kadulla, jolla on tyypillisesti jalankulkijoita. Vahinko olisi voinut kohdistua niin telineillä työskenteleviin henkilöihin kuin myös kadulla liikkuneisiin sivullisiin.

Työsuojelun lakimies Anu Virkki Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että jos rakennustelineen käyttöohjeen mukaisia kokonais- tai osaratkaisuja ei käytetä, on oltava asiantuntijan laatimat telineiden ja kulkurakenteiden lujuuslaskelmat ja piirustukset. Erityisesti kun teline on peitetty, kohdistuu siihen suurempi tuulikuorma kuin peittämättömään telineeseen, jolloin ankkurointitiheyteen on kiinnitettävä erityisesti huomiota.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 4.3.2020, asianro R 19/7188. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Anu Virkki, puh. 029 501 6309, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue