Sisältöjulkaisija

null Rakennustyömaalla moottorisahalla työskenneltäessä on käytettävä viiltosuojausta

Rakennustyömaalla moottorisahalla työskenneltäessä on käytettävä viiltosuojausta

25.3.2019 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualue haluaa muistuttaa, että työntekijän on käytettävä viiltosuojausta moottorisahalla/ketjusahalla työskenneltäessä. Myös muut moottorisahojen käyttöohjeissa mainitut suojaimet on otettava huomioon.

Moottorisahan viiltosuojauksen käyttö rakennustyömaalla ei ole työsuojeluviranomaisen uusi tulkinta, vaan moottorisahojen valmistajat ovat käyttöohjeissa jo vuosia ohjeistaneet viiltosuojavarusteiden käyttöä vakavimpien tapaturmien välttämiseksi.

– Viiltosuojauksen käyttöön moottorisahauksen yhteydessä on alettu kiinnittää enemmän huomioita työsuojelutarkastajien taholta ja aiheesta on annettu enemmän viranomaisohjausta. Viiltosuojavarusteiden käyttämättä jättäminen voi johtaa kokeneenkin sahan käyttäjän osalta vakavaan tapaturmaan ja pahimmassa tapauksessa jopa kuolemaan, muistuttaa ylitarkastaja Mikko Koivisto Länsi- ja Sisä-Suomen AVIsta.

Rakennustyömaiden työnantajien ja päätoteuttajien on henkilösuojaimien käytön lisäksi huomioitava, että työntekijöiden osaaminen on riittävällä tasolla moottorisahan käyttöön liittyen. Varsinkin vasta alalle tulleilla nuorilla työntekijöillä saattaa olla puutteita osaamisessa.

– Kokematon sahan käyttäjä ilman asianmukaisia suojaimia aiheuttaa erittäin suuren riskin moottorisahan käytön yhteydessä. Vakavampien tapaturmariskien vaaraa lisää myös työkohteet, jossa ensiavun antaminen on hankalaa ja josta tapaturman uhrin siirtäminen saamaan hoitoa on hankalaa ja hidasta, sanoo ylitarkastaja Mikko Koivisto.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Mikko Koivisto, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, p. 0295 018 672, s-posti: mikko.koivisto@avi.fi