Sisältöjulkaisija

null Rakennustyömaan aikaisissa sähköistyksissä työturvallisuuspuutteita

Rakennustyömaan aikaisissa sähköistyksissä työturvallisuuspuutteita

7.2.2017 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen rakennusalan tarkastajat ovat havainneet puutteita rakennustyömaan aikaisissa sähköjärjestelyissä. Yhtenä puutteena on ollut sähköverkon vikavirtakytkimien toimimattomuus tilanteissa, joissa niiden olisi pitänyt laueta ja katkaista sähkövirran syöttö. Sähkökäyttöiset käsityökalut on suojattava 30 mA:n vikavirtakytkimellä, jonka toimivuutta on testattava määräajoin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue haluaa muistuttaa, että tehokas tapa suojautua laitevian aiheuttamalta sähköiskun vaaralta on käyttää sähkölaitteen ja virran syötön väliin asennettavaa laitekohtaista 30 mA:n vikavirtakytkintä, vaikka rakennustyömaan sähkön syöttö onkin ohjattu sähkökeskuksesta 30 mA:n vikavirtakytkimien takaa.

Päätoteuttajan on turvallisuussuunnittelussa esitettävä rakennustyön aikaisen sähköistyksen järjestäminen siten, että sähkökäyttöisten työkalujen käyttö on turvallista. Päätoteuttajan on ainakin kerran viikossa suoritettavissa kunnossapitotarkastuksissa muun muassa tarkastettava rakennustyön aikainen sähköistys, jossa on tarkastettava myös jatkojohtojen ja laitteiden sähköjohtojen kuntoa. Lisäksi päätoteuttajan on jatkuvasti tarkkailtava työturvallisuuden tilaa myös sähköistyksen osalta.

Lisätietoja: Tarkastaja Veli-Pekka Hammo, puh. 0295 018 635

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue