Sisältöjulkaisija

null Rakennustyömaan mestarille sakot työntekijän käyttämästä työalustasta

Rakennustyömaan mestarille sakot työntekijän käyttämästä työalustasta

28.1.2019 – Itä-Suomi

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi kuopiolaisen rakennusliikkeen vastaavan mestarin työturvallisuusrikoksesta, koska hän oli laiminlyönyt huolehtia siitä, että yhtiön työntekijä käyttää työssään turvallista työalustaa.

Rakennusfirmalla oli ollut tammikuussa 2018 uudisasuntojen rakennustyömaa Valtimon kunnassa. Työmaan vastaava työnjohtaja oli antanut rakennusapumiehelle tehtäväksi purkaa puuosat pois seinillä olevista aukoista sähkökäyttöisellä puukkosahalla. Työntekijä oli mennyt tekemään saamaansa työtehtävää ja ottanut sitä varten työmaalta alle metrin korkuiset A-tikkaat. Kun hän oli noussut tikkaille, oli hänen käyttämänsä puukkosaha tehnyt takapotkun, minkä seurauksena hän oli pudonnut tikkailta kyljelleen betonilattialle ja häneltä oli murtunut useita kylkiluita.

Kyseisessä työssä piti käyttää huomattavan suurta voimaa vaativaa työkalua eli puukkosahaa. Työntekijän käyttämät A-tikkaat eivät olleet kyseiseen työhön tarkoituksenmukaiset ja turvalliset, minkä vuoksi niitä ei olisi saanut käyttää kyseisessä työssä. Tikkaita ei myöskään ollut asetettu työturvallisuusmääräysten mukaisesti turvallisesti, koska työntekijä oli asettanut niiden etuosan jalat kynnyksen päälle ja toiset jalat epätasaiselle alustalle.

Syyttäjä vaati käräjäoikeuteen toimittamassaan haasteessa vastaavalle mestarille rangaistusta työturvallisuusrikoksesta, koska hän ei ollut huolehtinut työntekijän käyttämän työalustan turvallisuudesta eikä ohjeistanut häntä siitä, millaista työtasoa hänen olisi pitänyt käyttää.

Vastaava mestari myönsi käräjäoikeudelle toimittamassaan vastauksessa syyttäjän esittämät laiminlyönnit oikeiksi ja syyllistyneensä työturvallisuusrikokseen ja vammatuottamukseen. Tämän johdosta syyttäjä ilmoitti, että syytetyn työnjohtajan ja tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän ei tarvitse kummankaan tulla paikalle käräjäoikeuden istuntoon. Tämän johdosta myöskään työsuojeluviranomaisen edustaja ei osallistunut istuntoon.

Käräjäoikeus tuomitsi vastaavalle työnjohtajalle työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta 20 päiväsakkoa, joista hänelle tulee hänen tuloillaan maksettavaa 560 euroa. Lisäksi oikeus tuomitsi hänet maksamaan valtiolle lainmukaisen rikosuhrimaksun 80 euroa. Käräjäoikeus julisti tuomion suullisesti 20.11.2018 pidetyssä istunnossa ja antoi sen kirjallisena 28.1.2019. Tuomio on lainvoimainen.       

Lisätietoja
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, sampo.pelkonen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka