Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Rakennusyrittäjälle sakot ja menettämisseuraamus turvallisten työtelineiden laiminlyönnistä

Rakennusyrittäjälle sakot ja menettämisseuraamus turvallisten työtelineiden laiminlyönnistä

Mediatiedote 22.2.2016 Itä-Suomi

Kymenlaakson käräjäoikeus on tuominnut kesämökkiä rakentaneen rakennusyrittäjän työturvallisuusrikoksesta ja työsopimuslakirikkomuksesta sakkorangaistukseen sekä menettämään valtiolle telineiden laiminlyönnistä aiheutuneet säästöt. Oikeus julisti tuomion keskiviikkona 17.2. pidetyssä käräjäistunnossa.

Rakennusyrittäjä oli kesällä 2014 palkannut Mikkelin ja Kouvolan rajalla olevalle kesämökkityömaalle kaksi Neuvostoliitossa syntynyttä miestä. Yrittäjä ei ollut järjestänyt työntekijöilleen lainmukaisia telineitä, vaan työntekijät olivat joutuneet tekemään ne itse työmaalla olleista kuormalavoista ja laudoista. Työntekijät olivat valokuvanneet telineet, vieneet kuvat poliisille ja tehneet rikosilmoituksen. He olivat kertoneet poliisille, että he olivat joutuneet työskentelemään itse tekemillään huterilla telineillä. Työntekijät olivat kertoneet poliisille myös, että he eivät olleet saaneet työnajaltaan palkkalaskelmia.

Poliisi pyysi Itä-Suomen aluehallintovirastolta rikosilmoituksesta lausunnon esitutkinnan aloittamiseksi ja sen valmistuttua. Työsuojeluviranomainen lausui, että rakennusyrittäjä oli laiminlyönyt kirjallisen putoamissuojaussuunnitelman laatimisen, työturvallisuusmääräysten mukaisten telineiden hankkimisen ja kokoamisen sekä tarkastamisen ja tarkastuksesta laadittavan pöytäkirjan laatimisen sekä esitti laskelman näistä laiminlyönneistä saadusta hyödystä.  

Käräjäoikeus tuomitsi rakennusyrittäjän työturvallisuusrikoksesta ja työsopimuslakirikkomuksesta. Oikeus tuomitsi hänelle 30 päiväsakkoa, josta hänelle tulee maksettavaa 450 euroa. Lisäksi oikeus tuomitsi työnantajan maksamaan valtiolle työturvallisuusrikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä putoamissuojaussuunnitelman, lainmukaisten telineiden vuokraamisen ja niiden tarkastamisen laiminlyönneistä yhteensä 3 013,94 euroa. Lisäksi oikeus määräsi yrittäjämiehen maksamaan molempien työntekijöiden oikeudenkäyntikuluja 1 903 euroa.   

Tapaturmaa vaarallisilla telineillä työskentelystä ei ollut onneksi aiheutunut.

Kymenlaakson käräjäoikeuden tuomio R 15/2265

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, sampo.pelkonen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka