Sisältöjulkaisija

null Rakennusyritys sai sakkoja toistuvista turvallisuuspuutteista

Rakennusyritys sai sakkoja toistuvista turvallisuuspuutteista

27.9.2018 – Etelä-Suomi

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi rivitalorakentamiseen keskittyneen perheyrityksen hallituksen puheenjohtajan 60 päiväsakon sakkorangaistukseen ja hallituksen jäsenet 30 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yritykselle tuomittiin 10 000 euron suuruinen yhteisösakko. Yritys velvoitettiin suorittamaan valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 2 500 euroa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 24.9.2018.

Tapauksessa käsiteltiin Hämeenlinnassa rivitalotyömaalla havaittuja työturvallisuuspuutteita. Työsuojelutarkastaja oli tarkastuksella havainnut, että työmaalla työskenneltiin kattotuolien asennustyössä putoamisvaarallisella alueella ilman putoamissuojausta, ja että rakenteilla olevalle katolle ei ollut järjestetty turvallista kulkutietä. Kaikki kolme yhtiön edustajaa olivat työmaalla paikalla ja tietoisia puutteista. Saman yrityksen työkohteissa oli aikaisemminkin havaittu puutteita muun muassa putoamissuojauksen toteuttamisessa ja turvallisen kulkutien järjestämisessä, ja työsuojelutarkastaja oli joutunut keskeyttämään putoamisvaarallisen työn.

Työturvallisuusrikos ei edellytä työtapaturmaa

Käräjäoikeus katsoi, että menettely täyttää työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistön. Oikeus toi esiin, että työturvallisuusrikos ei edellytä seurausta, kuten työtapaturman sattumista tai vaaratilannetta. Kyse ei ollut oikeuden mukaan yksittäisestä ja vähäisestä rikkomuksesta vaan työturvallisuusrikoksesta. Kaikki kolme vastaajaa ovat olleet tietoisia, että yritystä on jo aikaisemmin jouduttu huomauttamaan samanlaatuisista turvallisuuspuutteista. Tästä huolimatta työmaalla ei ollut sellaista välineistöä, jota käyttäen putoamissujaus ja turvallinen nousutie olisi olut asianmukaisesti työntekijöiden käytettävissä. Käräjäoikeus katsoi tämän osoittavan piittaamattomuutta lain säännöksistä ja viranomaisen määräyksistä.

"Työturvallisuussäännökset edellyttävät rakennustyössä putoamissuojauksen käyttämistä rakennustyön jokaisessa vaiheessa, jos työtä tehdään yli kahden metrin korkeudessa. Pientalotyömailla sattuu laiminlyöntien vuoksi paljon vakavia putoamistapaturmia", muistuttaa työsuojelulakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Tuusulan käräjäoikeuden tuomio 24.9.2018, R 18/747.

Lisätiedot:
Lakimies Anna Tiainen, p. 02950 16448, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi  

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.