Sisältöjulkaisija

null Rakennuttajan laiminlyönnit asbestipurkutyössä johtivat sakkoihin

Rakennuttajan laiminlyönnit asbestipurkutyössä johtivat sakkoihin

8.11.2017

Sisä-Suomen poliisilaitos on antanut 23. lokauuta neljälle rakennuttajan edustajalle sakkorangaistuksia, kullekin kymmenen päiväsakkoa.

Työsuojelutarkastuksella 9.3.2017 todettiin, että rakennuttajana toimiva taho oli laiminlyönyt velvollisuuksiaan rakennustyömaan suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Muun muassa turvallisuuskoordinaattoria ei ollut nimetty, eikä asbestikartoitusta ollut tehty. Puutteet olivat johtaneet siihen, että rakennustyömaalla oli suoritettu asbestipurkutyötä ilman vaadittuja työmenetelmiä ja pölyä oli päässyt leviämään rakennustyömaan ulkopuolelle ympäröiviin tiloihin. Koska asbestipitoista pölyä oli päässyt leviämään rakennustyömaan ulkopuolelle, jouduttiin tästä johtuen suorittamaan rakennustyömaan ulkopuolellakin puhdistustöitä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualue haluaa muistuttaa, että rakennuskohteissa rakennuttajan on huolehdittava omista velvollisuuksistaan. Rakennuttajan on mm. huolehdittava, että rakennustyömaasta on tehty asbestikartoitus ennen rakennustöiden aloittamista. Rakennustyömaalla on kunkin osapuolen huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jarmo Lumme, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI,
puh. 0295 018 692, sähköposti: jarmo.lumme@avi.fi

www.tyosuojelu.fi > asbesti