Sisältöjulkaisija

null Raportti: Työsuojeludirektiivien vaatimukset toteutuvat EU:n jäsenmaiden lainsäädännössä

Raportti: Työsuojeludirektiivien vaatimukset toteutuvat EU:n jäsenmaiden lainsäädännössä

24.6.2015

Tuoreen raportin mukaan EU:n jäsenmaiden kansallinen työsuojelulainsäädäntö noudattelee varsin hyvin EU-direktiivejä. Euroopan komission teettämässä arvioinnissa verrattiin työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä direktiivejä ja niiden käytännön toimeenpanoa 27 EU-maassa. Arvioinnissa käytiin läpi 24 työsuojeludirektiiviä vuosina 2007–2012.

Arvioinnissa tarkasteltiin nykyisen työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien direktiivien tehokkuutta ja toimivuutta. Tarkoituksena oli myös tunnistaa kehitystarpeita nykyisessä EU-lainsäädännössä. Arvioinnissa annettiin 13 suositusta muun muassa direktiivien kohdentamiseen, valvontaan ja raportointiin liittyen. Komissio tulee käyttämään arviointiraporttia ja siinä annettuja suosituksia osana EU-lainsäädännön kehittämistä.

Yleiseurooppalaisella ja kansallisella lainsäädännöllä on tärkeä yhteys. Kansallinen lainsäädäntö pohjaa EU-direktiiveihin, mutta toisaalta myös jäsenvaltioista saadut kansalliset kokemukset ja niiden vertailut auttavat tekemään parannuksia EU-lainsäädäntöön.

EU:n työsuojeludirektiivit pohjaavat niin sanottuun työsuojelun puitedirektiiviin. Sen tarkoituksena on taata työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset kaikkialla Euroopassa. Puitedirektiivin pohjalta on annettu parisenkymmentä erityisdirektiiviä, jotka koskevat tiettyjä töitä ja laitteita sekä tuotteiden käyttöä työssä.

Direktiivi on Euroopan unionin antama jäsenvaltioille tarkoitettu lainsäädäntöohje. Se ei suoraan muuta maan lainsäädäntöä, vaan kansallisen lainsäätäjän velvollisuus on toteuttaa direktiivin sisältö jäsenvaltiossa valituin muodoin ja keinoin.

Työsuojeludirektiivien arvioinnin 350-sivuinen loppuraportti luovutettiin komissiolle 10. kesäkuuta.