Sisältöjulkaisija

null Raportti työsyrjinnän valvonnasta Etelä-Suomessa vuonna 2015

Raportti työsyrjinnän valvonnasta Etelä-Suomessa vuonna 2015

Verkkouutinen 14.4.2016 Etelä-Suomi

Raportti työsyrjinnän asiakasaloitteisesta valvonnasta vuonna 2015 on valmistunut. Raportti koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tekemää valvontaa.

Poimintoja raportista:

  • Työsuojelun vastuualueelle tuli vuoden 2015 aikana yhteensä 288 työsyrjintäepäilyksi kirjattua yhteydenottoa. Määrä kasvoi viime vuodesta noin 50:llä. Kasvua voivat selittää mm. yhdenvertaisuuslain voimaantulo ja työsuojeluviranomaisen tunnettuuden lisääntyminen syrjinnän valvojana.
  • Terveydentilaan perustuvat syrjintäkokemukset (117 kpl) ovat vuodesta toiseen tavallisin yhteydenoton syy. Suurin osa ilmoituksista koski tilanteita, joissa työnantaja oli päättänyt palvelussuhteen ja työntekijä epäili tämän johtuvan sairauspoissaoloista.
  • Toiseksi yleisin syrjintäperuste oli kansalaisuus, alkuperä tai kieli. Yhteydenotot koskivat yleensä alipalkkausta, epäasiallisia työaikoja, vähimmäistason alittavia työsuhteen ehtoja tai muutoin loukkaavaksi koettua käyttäytymistä.
  • Syrjintää koettiin myös sen perusteella, että työntekijä oli tuonut esille epäkohtia työoloissaan tai vaatinut oikeuksiaan työpaikalla. Tämän jälkeen työntekijä oli esimerkiksi irtisanottu tai valikoitunut lomautettavaksi, tai hänelle oli annettu varoitus. Yhteydenottoja tuli myös siitä, että työntekijän liittyminen ammattiliittoon tai yhteydenotto ammattiliittoon oli johtanut kielteisiin seuraamuksiin työpaikalla.
  • Yhteydenotot johtivat noin sataan tarkastukseen. Näistä 33 %:ssa työnantajalle annettiin toimintaohje syrjinnästä.
  • Vuoden aikana yhteensä 20 tapauksessa oli todennäköisiä perusteita epäillä, että työsyrjintärikoksen tunnusmerkistö täyttyi, ja asia ilmoitettiin poliisille esitutkintaa varten.

Avaa raportti tästä: Syrjinnän kiellon valvonta Etelä-Suomessa vuonna 2015. Raportin liitteenä on koonti työsyrjintärikostuomioista Etelä-Suomen alueella.

Lisätietoja syrjinnän kiellosta työelämässä sivulla http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus.


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jenny Rintala
p. 0295 016 345, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto