Sisältöjulkaisija

null Raskas liikenne viranomaisten yhteisvalvonnassa Kainuussa

Raskas liikenne viranomaisten yhteisvalvonnassa Kainuussa

15.5.2019 – Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualue, Oulun poliisilaitoksen Oulun ja Kajaanin liikenneyksiköt valvoivat viime viikolla raskasta liikennettä yhdessä Tullin, Rajavartiolaitoksen ja katsastustoimen, kanssa Kainuun maakunnassa. Erityishuomiota kiinnitettiin ajoneuvokaluston liikennekelpoisuuteen, kuormaukseen, kuljettajien ajo- ja lepoaikoihin ja rajan ylittävään liikenteeseen.

- Kuormausnostureiden asiakirjoissa ja määräaikaistarkastuksissa havaittiin runsaasti puutteita. Tarkastusten perusteella kuljettajat noudattivat pääsääntöisesti ajo- lepoaikasäännöksiä hyvin, mutta edelleen on laiminlyöty käyttää henkilökohtaista kuljettajakorttia, jolle ajo- ja lepoaikatiedot tallentuvat. Lisäksi tutkinnassa on muutama epäilty ajopiirturin manipulointi, kertoo tarkastaja Antero Nissinen Pohjois-Suomen AVIsta.

Tarkastuksissa havaittiin epätietoisuutta yritysten velvoitteesta hankkia kuljettajatodistus sen käyttämille ulkomaalaisille kuljettajille. Todistuksella osoitetaan noudatettavan muun muassa kuljettajien työehtoja ja ammatillista koulutusta puuttui kolmelta yritykseltä. 

Viranomaiset kohdistivat tarkastuksia hyötyajoneuvoihin liikenneturvallisuuden, ympäristönsuojelun ja tasapuolisen kilpailun vuoksi. Tarkastuksen perustuvat Euroopan Unionin asetuksiin, sekä kotimaisiin säännöksiin, joiden mukaisesti kuljettajien sekä yritysten tulee luonnollisesti toimia. Kyse on myös harmaan talouden ehkäisystä sekä sen valvonnasta.

Eri viranomaisten yhteisvalvonta tuo monipuolisuutta ja monipuolista asiantuntemusta valvontaan.

Lisätietoja:
Tarkastaja Antero Nissinen, p. 0295 017 618, antero.nissinen@avi.fi
Pohjois-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue