Sisältöjulkaisija

null Ravintolan omistajalle sakot työaikasuojelurikoksesta ja työsyrjinnästä

Ravintolan omistajalle sakot työaikasuojelurikoksesta ja työsyrjinnästä

Mediatiedote 13.5.2016 Etelä-Suomi

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi ravintolayrittäjän 30 päiväsakon rangaistukseen työaikasuojelurikoksesta ja työsyrjinnästä. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 11.5.2016.

Käsitellyt tapahtumat sijoittuvat vuosille 2012–2014. Helsingin Malmilla toimivan ravintolan työnantaja oli jättänyt maksamatta työntekijöille viikonloppu- ja iltalisiä. Työnantaja oli laiminlyönyt myös työaika- ja vuosilomakirjanpidon. Lisäksi työpaikalla ei ollut ollut näkyvillä työvuorolistaa.

Ravintolan työntekijöiden suomen kielen taito ja Suomen työolojen tunteminen oli ollut puutteellista. Käräjäoikeus katsoi, että työnantaja oli asettanut työntekijänsä epäedullisempaan asemaan muihin Suomessa ravintola-alalla työskenteleviin nähden. Käräjäoikeus katsoi työnantajan menettelyn olleen tahallista, koska tämä on tiennyt työntekijöidensä puutteellisesta kielitaidosta sekä huonosta Suomen työolojen ja käytäntöjen tuntemisesta.

Työsuojelulakimies Mari Leinonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työnantajan on pidettävä kirjaa kaikista työntekijöiden tekemistä työtunneista ja niistä suoritetuista korvauksista. Lisäksi työnantajan on merkittävä kirjanpitoon muun muassa mahdolliset ylityö- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korvaukset.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 11.5.2016 (R 15/3967)

Lisätiedot:
Lakimies Mari Leinonen, p. 02950 16584, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Tiedottaja Virpi Saarinen p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi   
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.