Sisältöjulkaisija

null Ravintoloiden tehovalvonta Espoossa ja Vantaalla: yli puolella oli puutteita työterveyshuollossa

Ravintoloiden tehovalvonta Espoossa ja Vantaalla: yli puolella oli puutteita työterveyshuollossa

8.11.2016 – Etelä-Suomi

Työsuojelutarkastajat tekivät lokakuussa tehovalvontaa Espoon ja Vantaan ravitsemisliikkeisiin. Kahden viikon aikana tarkastettiin yhteensä 75 ravintolaa ja pubia. Näistä Espoossa sijaitsi 63 ja Vantaalla 12. Tarkastuksilla valvottiin erityisesti työterveyshuollon järjestämistä. Työnantajan on tehtävä työterveyshuollon kanssa aitoa yhteistyötä sen varmistamiseksi, että työolot tukevat työntekijöiden terveyttä ja työhyvinvointia. Työterveyshuoltoon liittyviä puutteita havaittiin 44 työpaikalla. Näistä 10 ei ollut järjestänyt työterveyshuoltoa lainkaan.

Työterveyshuollon toiminta työpaikalla perustuu työpaikkaselvitykseen, jossa työterveyshuolto selvittää työn ja työpaikan olosuhteet sekä arvioi niiden terveydellisen merkityksen työntekijöille. Selvityksestä työntekijät saavat mm. tiedon siitä, tuleeko heille tehdä lakisääteinen työhöntulotarkastus tai määräaikaisia terveystarkastuksia. Nämä tarkastukset on tehtävä, jos työtehtäviin liittyy erityistä sairastumisen vaaraa esimerkiksi melun tai yötyön vuoksi. Työpaikkaselvityksessä oli puutteita 34 työpaikalla: osalta se puuttui kokonaan, osalla selvitys ei ollut työpaikalla nähtävillä ja sitä ei ollut käsitelty yhdessä työntekijöiden kanssa.

”Pienissä työpaikoissa työnantajan kannattaa ottaa työpaikkaselvitys osaksi uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Näin jokainen työntekijä saa tietoa työpaikan työolosuhteista ja välttää turhaa riskinottoa työssään”, suosittelee työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Tarkastuksilla valvottiin myös työsuhdeasioita. Eniten puutteita oli työvuorolistoissa ja siinä, että alan yleissitovia työehtosopimuksia ei ollut työntekijöiden saatavilla työpaikalla joko sähköisessä tai kirjallisessa muodossa. Yllättävää oli se, että monilla työpaikoilla ei tiedetty, ketkä toimivat työpaikan työsuojelupäällikkönä ja työsuojeluvaltuutettuna.

Pubien ja ravintoloiden tarkastuksilla annettiin yhteensä 172 toimintaohjetta ja 18 kehotusta määräajalla. Puhtaita tarkastuskertomuksia, joissa työnantajalle ei annettu mitään velvoitteita, oli 10.

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen, p. 029 501 6262, etunimi.sukunimi@avi.fi
Lisätietoa työterveyshuollosta löytyy sivulta www.tyosuojelu.fi > Työterveys ja -tapaturmat > Työterveyshuolto.

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 029 501 6021, etunimi.sukunimi@avi.fi  

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisen. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.