Sisältöjulkaisija

null Riittämätön koulutus ja puutteellinen perehdytys rakennusalan työtapaturmien yhtenä syynä

Riittämätön koulutus ja puutteellinen perehdytys rakennusalan työtapaturmien yhtenä syynä

3.1.2017

- Rakentamisessa työtapaturmia tilastoidaan kaksi kertaa niin paljon kuin muilla teollisuuden aloilla. Työtapaturmat ovat iso ongelma ja haaste.  Alan vaarallisuuden vuoksi riskitietoisuus, vaarojen tunnistaminen ja yleinen huolellisuus ovat osa ammatillisuutta, asiantuntemusta ja substanssiosaamista, toteaa tekniikan tohtori Sirpa Erkkilä-Häkkinen tuoreessa Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa tarkastetussa väitöskirjassaan.

Tutkimuksessa on kartoitettu rakentamisen työturvallisuuteen suhtautumista eri rakentamisen toimijoiden kokemuksina - Koska rakennusalalle hakeutuvat maskuliiniset, uhkarohkeat ihmiset, turhia riskiottoja saadaan vähennettyä koulutuksella. Koulutettu, turvallisuustietoinen rakentamisen toimija suhtautuu työhön riittävällä vakavuudella, Sirpa Erkkilä-Häkkinen arvioi.

Väitöskirjassa katsotaan, että yksi syy rakennusalan tapaturmiin on asiantuntijoiden mukaan työntekijöiden riittämätön koulutus ja puutteellinen perehdytys. - Rakentamiseen on saatava ammattipätevyyskoulutuksia, joita ilman ei ole oikeutta toimia rakennusalalla. Koulutuksissa tulee painottaa perusteltua työturvallisuutta entistä enemmän. Koulutettu henkilö ei ota turhia riskejä vapaa-ajallakaan.

Väitöskirjassa pidetään tärkeänä, että jatkokoulutuksia, perehdytyksiä ja erilaisia interventioita järjestettäisiin säännöllisesti myös kaikille rakentamisen toimijoille, käytännönläheisesti. - Erilaiset pätevyysvaatimukset ja sertifikaatit, alkaen Työturvallisuuskortista, ovat ehdoton edellytys työturvallisuuden parantamisessa.

- Työturvallisuuteen tulee sitoutua ja siihen tulee suhtautua entistä vakavammin. Työturvallisuuden tulee näkyä lainsäädännössä, valvonnassa, työpaikoilla ja yhteiskunnan ja organisaatioiden yhteisessä kulttuurissa sekä rakentamisen arvostuksessa. Suhtautuminen työturvallisuuteen tulee näkyä myös mediassa. Työturvallisuus lähtee jokaisesta itsestään ja se edellyttää kaikkien sitoutumisen ja kaiken panostuksen – suhtautumisen, väitöskirjassa katsotaan.

Linkki:
Sirpa Erkkilä-Häkkinen: RAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUTEEN SUHTAUTUMINEN TOIMIJOIDEN

KOKEMUKSINA