Sisältöjulkaisija

null Ruohonleikkuriturmasta tuomiot

Ruohonleikkuriturmasta tuomiot

Mediatiedote 20.12.2019 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus antoi 17.12.2019 tuomion, jossa se totesi työnantajana toimineen seurakunnan ja työtapaturmassa menehtyneen työntekijän lähiesimiehen syyllistyneen työturvallisuusrikokseen.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä oli seurakunnan hautausmaalla syyskuussa 2018 tapahtunut työtapaturma, jossa työntekijä oli jäänyt kaatuneen päältäajettavan ruohonleikkurin alle ja menehtynyt. Käräjäoikeus totesi, että työnantaja oli laiminlyönyt laitteen kunnossapidon ja vikaantumisesta aiheutuvan vaaran poistamisen. Lisäksi käräjäoikeus totesi työnantajan laiminlyöneen huolehtia siitä, että päältäajettavassa ruoholeikkurissa olisi ollut hallintalaite sen pysäyttämiseksi täydellisesti ja turvallisesti. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, ettei edellä mainitun hallintalaitteen puuttumisesta ollut seurannut työntekijän kuolemaa.

Työturvallisuusvastuusta käräjäoikeus totesi, että se on erottamaton osa esimiehen työnjohtotehtäviä. Siten pelkän vastuun kohdentumisesta ei voida erikseen sopia organisaation sisällä taikka delegoida pelkästään vastuuta, vaan vastuun tulee aina johtua esimiehen reaalisista päätöksenteko- ja toimivaltuuksista. Käräjäoikeus totesi, että merkitystä ei ole sillä, että konehuolto oli sovittu kahden ko. lähiesimiehestä erillisen työntekijän vastuulle. Kun ko. lähiesimies oli tiennyt laitteen jarrujen toimimattomuudesta ja jättänyt ryhtymättä toimenpiteisiin niiden huoltamiseksi kuntoon, oli hän huolimattomuudesta rikkonut työturvallisuusvelvollisuuksiaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työturvallisuusmääräykset perustuvat ns. presumoidulle vaaralle eli siihen, että tietyt olosuhteet ovat lähtökohtaisesti vaarallisia. Työturvallisuusrikos ei edellytä sitä, että työntekijän terveyttä olisi tosiasiassa vaarannettu, mutta tässä tapauksessa konkreettinen työtapaturma toi työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan esille.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 19/155938

Lisätietoja: Lakimies Sari-Anne Salminen, puh. 0295 018 682
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue