Sisältöjulkaisija

null Sääsuoja Naistenklinikan päällä romahti – telineurakoitsija tuomittiin sakkoihin

Sääsuoja Naistenklinikan päällä romahti – telineurakoitsija tuomittiin sakkoihin

5.12.2017 – Etelä-Suomi

Huom. Tästä tapauksesta on annettu hovioikeuden tuomio 24.6.2019, siitä kertova tiedote avautuu tästä.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kaksi telineurakoitsijan edustajaa 20 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi telineurakoitsijayhtiö tuomittiin 7 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 30.11.2017.

Käsiteltävänä oli tapaus, jossa Naistenklinikan päälle asennettu sääsuoja ja sitä tukeneet telineet romahtivat yöaikaan 23.12.2014 Helsingin Meilahdessa. Romahtamisesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Telineet oli asennettu rakennustyömaalle keväällä 2014 sekä hyväksytty ja luovutettu käyttöön huhtikuussa 2014. Romahtamisen jälkeen tehdyllä työsuojelutarkastuksella havaittiin, että telineet oli asennettu työmaalle asennusohjeen ja työturvallisuusmääräysten vastaisesti siten, että niiden rakenteissa oli huomattavia puutteita.

Käräjäoikeus katsoi, että telineiden puutteellinen suunnittelu ja asennus ovat aiheuttaneet telineiden romahduksen. Käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana sitä vastaajien käsitystä, että romahduksen syy olisi ollut sääsuojan päälle kertynyt poikkeuksellinen lumikuorma. Molemmat vastaajat ovat telineiden luovutushetkellä tienneet, että telineet oli asennettu säännösten vastaisesti.

Telineurakoitsijan mukaan osa puutteista johtui siitä, että päätoteuttaja määräsi, että telineille ei pystytetä tukitorneja. Telineurakoitsijan mukaan päätoteuttaja sanoi kantavansa vastuun tästä ratkaisusta ja sen mahdollisista työturvallisuuspuutteista.

Käräjäoikeuden mukaan telineurakoitsija ei voi siirtää laissa määriteltyä työturvallisuusvastuuta toiselle taholle. Telineasentaja ei voi tilaajan vaatimuksesta huolimatta suunnitella ja asentaa telineitä säädösten vastaisesti, ja on täten vastuussa telineistä myös telineiden käyttöönoton jälkeen.

Yhteisellä rakennustyömaalla kaikki osapuolet ovat velvollisia huolehtimaan siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa muille yhteisen rakennustyömaan työntekijöille tai rakennustyön vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

"Ottaen huomioon telineiden koko ja sijainti keskeisellä paikalla, sortuminen olisi voinut johtaa vakaviin henkilövahinkoihin, jos se olisi tapahtunut silloin, kun työmaalla työskenneltiin", toteaa työsuojelulakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 30.11.2017, R 16/9127.

Lisätiedot:
Lakimies Anna Tiainen
p. 02950 16448, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen
p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoona henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.