Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sähkö- ja telealalla vakavia puutteita tapaturmien torjunnassa

Sähkö- ja telealalla vakavia puutteita tapaturmien torjunnassa

Verkkouutinen 2.11.2015 Etelä-Suomi

Sähkö- ja telealan työpaikkojen työsuojeluvalvonnassa Etelä-Suomessa on ilmennyt puutteita muun muassa tapaturmien torjunnassa ja työaikakirjanpidossa.

Työsuojelutarkastajat valvovat nyt jo toisena vuotena peräkkäin tehostetusti sähkö- ja telealan työpaikkoja Etelä-Suomessa. Tarkastuksilla valvotaan työaikakirjanpitoa, työtapaturmien torjunnan hallintaa, kemikaalien käyttöä sekä yksintyöskentelyyn ja yhteiseen työpaikkaan liittyviä asioita. Tarkastuksilla kiinnitetään huomiota myös nostolaitteiden tarkastuksiin, nostoapuvälineiden kuntoon sekä asbestiasioihin.

Tapaturmien torjunnassa vakavia puutteita

Työturvallisuuslain 10 §:n mukaan työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Jos niitä ei voida poistaa, työnantajan on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Monissa tarkastetuissa yrityksissä vaarojen arvioinnin laiminlyönti oli johtanut vakaviin työturvallisuuspuutteisiin. Tarkastuksilla on jouduttu puuttumaan esimerkiksi kuormalavahyllyjen painorajoituksiin, kemikaalien pakkausmerkintöihin, koneiden suojauksiin, asbestinpurkutöihin ja putoamissuojauksen järjestämiseen. Riittävällä vaarojen arvioinnilla nämä puutteet olisi havaittu yrityksessä jo ennen työsuojelutarkastusta.

Henkilönostimen kuljettamiseen tarvitaan lupa

Monelle työnantajalle on ollut yllätys, että henkilönostimen kuljettamiseen tarvitaan lupa. Valtioneuvoston asetuksen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 14 §:n mukaan työnantajan on huolehdittava, että henkilönostinta kuljettavalla työntekijällä on työnantajan antama kirjallinen lupa sen käyttöön. Luvassa on oltava yksilöity, millaisia henkilönostimia työntekijällä on lupa käyttää.

Työaikakirjanpitoa on pidettävä asianmukaisesti

Vuoden 2015 aikana tarkastuksilla on tullut vastaan useita yrityksiä, joissa työaikakirjanpitoa ei ole pidetty lainkaan tai se on ollut pahasti puutteellinen. Työaikalain 37 ja 38 §:ien mukaan työnantajan on kirjattava kaikki tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin. Kirjanpidosta on käytävä ilmi joko säännöllisen työajan työtunnit tai kaikki tehdyt työtunnit, sekä lisäksi lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit ja niistä suoritetut korvaukset. Työnantajan on säilytettävä työaikakirjanpito työaikalaissa määritellyn kanneajan päättymiseen saakka.

 

Lisätietoja

Työsuojelutarkastaja Maaret Kieksi, p. 0295 016 489, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto