Sisältöjulkaisija

null Sähkötyötapaturmasta työnjohtajalle sakot

Sähkötyötapaturmasta työnjohtajalle sakot

17.10.2017 – Etelä-Suomi

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi suuren maanrakennusalan yrityksen työnjohtajan 35 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Lisäksi yritys tuomittiin maksamaan vammautuneelle työntekijälle korvauksia ansionmenetyksestä 30 002 euroa ja tulevasta ansionmenetyksestä kuukausittain 2 211 euroa vuoden 2019 loppuun asti. Pysyvästä haitasta yritys velvoitettiin maksamaan 21 350 euroa sekä kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 7 000 euroa. Yritykselle vaadittu yhteisösakkorangaistus hylättiin. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 17.10.2017.

Tuomio liittyi Lappeenrannassa P-Cityn rakennustyömaalla Marian aukiolla 29.7.2015 sattuneeseen työtapaturmaan. Työnjohtaja oli määrännyt rakennusmiehen katkaisemaan kulmahiomakoneella sähkökaapelia, joka oli osittain maan alla. Työnjohtaja oletti, että kaapeli on jännitteetön, ja antoi ohjeen, jonka perusteella osa kaapeleiden maan alla kulkevasta osasta jäi kaivamatta. Maakaistaleen alla kaapelinippuun yhdistyi kuitenkin jännitteellinen sähkökaapeli. Katkaistessaan maakaapelia rakennusmies sai sähköiskun.

Käräjäoikeus totesi, että työnjohtaja on ollut tietoinen oikeasta työtavasta sähkökaapeleiden katkaisun suhteen ja johtoihin liittyvistä riskeistä sekä siitä, miten riskit poistetaan. Työnjohtaja ei ollut luotettavalla tavalla varmistautunut kaapelin jännitteettömyydestä. Työnjohtajan katsottiin myös laiminlyöneen ohjeistuksissaan ja työhön perehdytyksessä ottaa huomioon rakennusmiehen lyhyt työkokemus ja puuttuva sähköalan koulutus.

Vaadittu yhteisösakko jätettiin tuomitsematta yhtiön laiminlyönnin vähäisyyden vuoksi. Oikeus katsoi, että kysymyksessä oli enemmän yksittäisen työnjohtajan hetkellinen harkitsemattomuus kuin organisaation toimintaan liittyvä laiminlyönti.

"Sähkötöihin liittyy suuri tapaturmariski, ja sähkötapaturmien seuraamukset voivat olla vakavia. Siksi huolellisuus ja järjestelmällinen työn suunnittelu ovat sähkötöissä erityisen tärkeitä", korostaa työsuojelun lakimies Marita Suoknuuti Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden asia nro R 17/890.

Lisätiedot:
Lakimies Marita Suoknuuti, puh. 029 501 6299, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 029 501 6021, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisen. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.