Sisältöjulkaisija

null Sakkoja lainvastaisesta kameravalvonnasta työpaikalla

Sakkoja lainvastaisesta kameravalvonnasta työpaikalla

19.4.2017 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 19.4.2017 tuominnut tamperelaisen palvelualan yrityksen entisen toimitusjohtajan sakkoihin työntekijöiden lainvastaisesta kuvaamisesta työpaikalla. Hänet tuomittiin 25 päiväsakkoon eli 700 euron sakkorangaistukseen.

Käsiteltävänä oli tapaus, jossa työpaikalla suoritettiin kameravalvontaa toimistotiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ollut vapaata pääsyä. Osa työpaikan valvontakameroista oli suunnattu niin, että osa työntekijöistä ja heidän työskentelynsä esim. tietokoneilla tulivat koko ajan kuvatuksi tallentavalla kameralla. Työpaikalle tehdyssä työsuojelutarkastuksessa työnantajaa ohjeistettiin suuntaamaan kamerat niin, etteivät työntekijöiden työpisteet tule kuvatuksi. Työnantaja ei kuitenkaan noudattanut saamaansa viranomaisohjausta, vaan jatkoi työpisteiden kameravalvontaa.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että ulkopuolisilta suljetussa toimistotilassa ei ole sellaista ilmeistä väkivallan uhkaa tai muuta sellaista ilmeistä terveys- tai turvallisuusvaaraa, että työntekijöitä ja heidän työpisteitään saisi jatkuvasti kuvata. Tiloissa ei myöskään työskennellä yksin eikä työpisteissä käsitellä merkittävän arvokasta omaisuutta.

Käräjäoikeus totesi, että työnantajalla ei ollut perusteita kuvata työntekijöiden työpisteitä ja piti erityisen moitittavana sitä, että työnantaja, siitä huolimatta, että työsuojeluviranomaisen tarkastaja oli ohjeistanut työnantajaa kameroiden suuntaamisesta, jatkoi työntekijöiden työpisteiden kuvaamista. Käräjäoikeuden mukaan työhön ei liittynyt konkreettista väkivallan uhkaa eikä muutakaan sellaista laissa mainittua seikkaa, mikä oikeuttaisi työpisteiden kuvaamisen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että vaikka useimmilla työpaikoilla jonkinlainen kameravalvonta työnantajan tiloissa onkin sallittua, kameroiden kohdentaminen työntekijöiden työpisteisiin on sallittu vain tietyissä, laissa erikseen mainituissa tilanteissa. Kameravalvonnan toteuttamista työpaikalla on käsiteltävä yhteistoiminnassa. Sääntelyn tarkoitus on suojata työntekijöiden yksityisyyttä työpaikoilla.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 17/660

Lisätietoja: Lakimies Petra Saarenmaa, puh. 0295 018 717
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue