Sisältöjulkaisija

null Sakkoja rakennustyöturvallisuuden puutteellisesta suunnittelusta ja toteutuksesta

Sakkoja rakennustyöturvallisuuden puutteellisesta suunnittelusta ja toteutuksesta

3.10.2017 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 29.9.2017 tuominnut Oy Pondorosa Ab:n työturvallisuusrikoksesta 1000 euron suuruiseen yhteisösakkoon. Lisäksi yhtiön toimitusjohtaja tuomittiin 40 päiväsakkoon ja työnjohtaja 60 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Tuomioistuimessa käsiteltävä asia kävi ilmi tutkittaessa työtapaturmaa, joka sattui Uudessakaarlepyyssä huhtikuussa 2015. Työpaikan erääseen talousrakennukseen oltiin vaihtamassa kattoa. Vahingoittunut työntekijä kiipesi nojatikkaille leikatakseen pois ylimääräisen muovin, joka pilkisti katon alta. Nojatikkaat luistivat hänen altaan pois ja työntekijä putosi maahan.

Asiassa oli riidatonta, että työntekijät eivät olleet käyttäneet kypärää, jota rakennustyössä on työturvallisuusmääräysten mukaan käytettävä, että työvaihe suoritettiin trukin nostokorista sekä traktorin kauhasta, ja että työturvallisuutta koskevia kirjallisia suunnitelmia ei ollut tehty.

Asiassa kävi ilmi, että vahingoittunut työntekijä ei ollut ymmärtänyt työnjohtajan antamia ohjeita siitä, että katon toinen puoli (se puoli, jolla vahingoittunut työskenteli tapaturman aikaan) tehtäisiin vasta seuraavana päivänä. Vahingoittuneelle oli itsestään selvää, että hän ottaisi nojatikkaat ja suorittaisi tämän omasta mielestään yksinkertaisen työtehtävän.

Käräjäoikeus totesi, että työn suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erityisesti työntekijälle annettavissa ohjeissa on ollut vakavia puutteita. Vahingoittunut työntekijä ei ollut aiemmin osallistunut rakennustyöhön, mikä lisäksi tällä oli heikot ruotsin kielen taidot erityisesti, kun ei ollut kyse hänen tavanomaisesta, päivittäisestä työstään. Tästä syystä työnjohtajan olisi käräjäoikeuden mukaan tullut erityisen tarkasti huolehtia siitä, että vahingoittunut ymmärsi oman tehtävänsä kyseisessä työvaiheessa.

Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että vaikka kyseessä ei ajallisesti ollut laajamittainen rakennusprojekti ja työ ei ollut vaikea, kyseessä oli silti sellainen rakennusprojekti, jossa olisi pitänyt olla kirjallinen suunnitelma ja riskien arviointi. Käräjäoikeus katsoi, että tämä puute oli osasyynä työtapaturmaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnantaja on vastuussa työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Ennen rakennustöiden aloittamista on tehtävä kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joissa on kiinnitettävä erityistä huomiota mm. työmenetelmiin ja putoamissuojauksen toteuttamiseen.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 17/374

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue