Sisältöjulkaisija

null Sakkoja suojaamattoman leikkurin käytöstä

Sakkoja suojaamattoman leikkurin käytöstä

22.9.2015 – Etelä-Suomi

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi kuljetuspakkaustuotteita valmistavan yrityksen tehtaanjohtajan 40 päiväsakon ja työnjohtajan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiö tuomittiin 25 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 21.9.2015.

Käsiteltävänä oli Loviisan tehtaalla 19.9.2011 sattunut työtapaturma. Työntekijän käsi joutui pyörivien syöttötelojen väliin hänen käyttäessään suojaamatonta HC-levyjen pituusleikkuria. Leikkuri oli irrotettu konelinjasta erilliseksi koneeksi. Leikkuria ei ollut suunniteltu käytettäväksi yksittäisenä koneena, mistä syystä siinä ei ollut koneturvallisuuden vaatimukset täyttäviä turvalaitteita. Kone on ollut tapahtumahetkellä koekäytössä ja koneen ottamista tuotantokäyttöön suunniteltiin. Tehtaanjohtaja on antanut työnjohtajalle tehtäväksi koekäyttää konetta.

Käräjäoikeus totesi, että tehtaanjohtaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että koekäytössä ollut kone olisi ollut työturvallisuuden edellyttämät vaatimukset täyttävä ja sen vaarat olisi selvitetty ja arvioitu ennen koekäyttöä. Myös työnjohtaja on käräjäoikeuden mukaan omalta osaltaan laiminlyönyt varmistua siitä, että konetta voitiin koekäyttää turvallisesti. Vastuun kannalta sillä seikalla ei ollut merkitystä, että konetta ei mahdollisesti ollut vielä otettu tuotantokäyttöön. Käräjäoikeuden mukaan koekäyttö päinvastoin korostaa velvollisuutta arvioida työvälineen riskit ja perehdyttää työntekijä koneen turvalliseen koekäyttöön.

Työsuojelun lakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, ettei konetta, josta puuttuu työturvallisuussäännösten edellyttämät suojalaitteet, saa käyttää edes koekäytössä. Paljon vakavia työtapaturmia tapahtuu nimenomaan silloin, kun työvälinettä käytetään muussa kuin varsinaisessa tuotantokäytössä.

Vantaan käräjäoikeuden asia nro R 13/209

Lisätiedot:
Lakimies Anna Tiainen, puh. 029 501 6448, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.