Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sakkoja suojaamattomasta karstauskoneesta

Sakkoja suojaamattomasta karstauskoneesta

Mediatiedote 10.6.2015 Länsi- ja Sisä-Suomi

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 9.6.2015 antamallaan tuomiolla tuominnut nahankäsittely-yhtiön toimitusjohtajan 30 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli huhtikuussa 2014 sattunut työtapaturma, jossa loukkaantui yhtiön työntekijä. Työntekijä työskenteli karstauskoneella tarkoituksenaan syöttää nahkaa koneeseen karstattavaksi. Työntekijän hanska joutui liian lähelle käynnissä olevia, pyöriviä karstausteloja ja tarttui teloihin vieden työntekijän käden mukanaan koneen sisään. Koneelle ei ollut tehty työturvallisuusmääräysten edellyttämää vaarojen arviointia. Lisäksi koneen vaara-alueelle oli vapaa pääsy koneen ollessa käynnissä.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että tapauksessa oli laiminlyöty työnantajan velvollisuus selvittää ja tunnistaa työvälineestä johtuvat vaarat sekä poistaa havaitut vaarat. Työturvallisuusmääräykset edellyttävät, että koneiden käytössä ilmenevä vaara tulee ensisijaisesti poistaa työvälineen rakenteeseen tai sen ympäristöön liittyvillä teknisillä toimilla, kuten vaara-alueelle pääsyn estävillä tai vaarallisten osien liikkeen ennen vaara-aluetta pysäyttävillä laitteilla.

Käräjäoikeus katsoi riidattomaksi, että kyseiselle koneelle ei ollut tehty vaarojen arviointia. Käräjäoikeus katsoi näin ollen, että työnantaja ei ollut riittävästi selvittänyt työn vaaroja.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/722.

Lisätietoja:
Lakimies Sini Hernesaho