Sisältöjulkaisija

null Sakkoja suojauksen järjestämisen laiminlyönnistä

Sakkoja suojauksen järjestämisen laiminlyönnistä

18.9.2019 – Etelä-Suomi

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi purkutyöhön erikoistuneen yrityksen toimitusjohtajan 25 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 6.9.2019. Asiassa on kyse asianmukaisen suojauksen järjestämisen laiminlyönnistä katolla tapahtuneen purkutyön toteuttamisen ajaksi 9.9.2016–10.9.2016.

Työkohteessa tehtiin kerrostalon tiilirakenteisen savupiipun purkutyötä. Työntekijä oli ryhtynyt purkamaan piippua sillä seurauksella, että savupiipun katon ulkopuolella oleva osa piippua oli kaatunut talon harjakatolle ja tiilet olivat pudonneet talon katolta kadulle aiheuttaen esinevahinkoja. Työntekijää oli ohjeistettu purkamaan piippua, mutta kohteeseen oli laiminlyöty järjestää asianmukainen suojaus siten, ettei purettavia materiaaleja pääse putoamaan katolta. Asiassa oli riidatonta, että katon ulkopuolista suojausta ei ollut ollut asennettu kenenkään toimesta.

Rakennustyönturvallisuus edellyttää, että työnantaja huolehtii siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville. Lisäksi, jos työskentelypaikoille tai kulkuteille voi pudota rakennustarvikkeita tai -jätteitä, on suojaksi järjestettävä tarkoituksenmukaisia kaiteita, aitauksia, suojakatoksia tai muita turvallisuuslaitteita. Työnantajalla on myös yleinen turvallisuutta koskeva huolehtimisvelvoite.

Käräjäoikeus katsoi purettavan piipun romahdusvaaran olleen käsillä riippumatta siitä, millä työmenetelmällä piippua oli purettu. Työnantajan edustajan katsottiin laiminlyöneen suojauksen järjestämisen huolimattomuudesta. Käräjäoikeus totesi, että työnantajan huolehtimisvelvollisuus ulottuu myös sellaisiin tilanteisiin, joissa työntekijä ei täsmällisesti noudata saamaansa ohjeistusta, mikäli työntekijän menettely ei ole olosuhteisiin nähden epätavallista ja ennalta-arvaamatonta. Käräjäoikeus katsoi, ettei työntekijän käyttämä työtapa myöskään ollut ollut sillä tavoin epätavallinen ja ennalta-arvaamaton, että tämä olisi poistanut työnantajan edustajan vastuuta asiassa.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 6.9.2019, R 18/7344

Lisätiedot:
Lakimies Tiia Harainen, p. 0295 016 553, sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.