Sisältöjulkaisija

null Sakkoja työtapaturmasta pöytäsirkkelillä

Sakkoja työtapaturmasta pöytäsirkkelillä

8.11.2017 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 7.11.2017 tuominnut uusikaarlepyyläisen työnantajan 30 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiö velvoitettiin maksamaan vahingoittuneelle työntekijälle 5 000 euroa tilapäisestä ja pysyvästä haitasta. Lainvastainen olotila tuli ilmi, kun tutkittiin työtapaturmaa, joka sattui Uudessakaarlepyyssä toukokuussa 2015.

Vahingoittunut työntekijä oli sahaamassa sirkkelillä lasikuitua. Hän käytti työntökapulaa apuna sahaamisessa. Sahaamisen jälkeen hän työnsi työntökapulalla valmiita kappaleita pois työpöydältä, jolloin hänen kätensä joutui vahingossa liian lähelle pyörivää terää sillä seurauksella, että hänen etusormensa amputoitui.

Työsuojeluviranomainen totesi, että työnantaja ei ollut selvittänyt työn vaaroja eikä ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin vaarojen poistamiseksi. Kyseessä olevassa pöytäsirkkelissä ei ollut asianmukaisia suojavarusteita, kuten jakoveistä ja teränsuojaa. Näiden suojavarusteiden tarkoituksena on suojata käyttäjää työtapaturmilta. Jakoveitsi pitää sahattavan uran sillä tavoin auki, ettei pääse syntymään ns. takapotkua. Yläsuoja taas estää tahattoman koskettamisen terään. Tahaton koskettaminen tapahtuu tyypillisesti tilanteissa, joissa esimerkiksi takapotkun takia syntyy nopea ennakoimaton liike. Käsi saattaa tällöin osua terään. Seurauksena syntyvät vammat ovat usein peruuttamattomia.

Käräjäoikeus katsoi, että tapahtumaa ei voida pitää epätavallisena tai ennalta arvaamattomana eikä sellaisena tapahtumana, johon työnantaja ei olisi voinut vaikuttaa. Käräjäoikeus totesi, että olisi teknisesti ollut helppoa korjata pöytäsirkkelin puutteet niin, että sirkkeli olisi täyttänyt työturvallisuusmääräysten vaatimukset ja ollut työntekijöille turvallinen käyttää.

Käräjäoikeuden mukaan työnantajan olisi pitänyt priorisoida työntekijöiden turvallisuus ja huolehtia sirkkelin asianmukaisista suojavarusteista, vaikka tietyllä tavalla olikin ymmärrettävää, että työnantaja ostettuaan yhtiön keskittyi ensimmäisten kuukausien aikana "pelastamaan yhtiötä". Käräjäoikeuden mukaan tapaturma johtui suojavarusteiden puuttumisesta sekä puutteellisesta työntekijän ohjaamisesta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnantaja on vastuussa työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työntekijöiden käyttöön annettavat työvälineet ovat työturvallisuusmääräysten mukaisia ja turvallisia käyttää.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 17/458.

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue