Sisältöjulkaisija

null Sakkoja työturvallisuusrikoksesta ja pahoinpitelystä

Sakkoja työturvallisuusrikoksesta ja pahoinpitelystä

27.10.2016 – Itä-Suomi

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi 26.10.2016 kuopiolaiselle leipomoalan yrittäjälle 50 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta ja pahoinpitelystä. Yrittäjälle kertyi maksettavaa sakoista 950 euroa minkä lisäksi hänet velvoitettiin suorittamaan asianomistajana olleelle työntekijälle tilapäisestä haitasta 2000 euroa, henkisestä kärsimyksestä 2000 euroa, ansionmenetyksestä noin 4.700 euroa ja oikeudenkäyntikuluja noin 3.400 euroa.

Yrittäjä oli työnantajana käyttäytynyt työntekijää kohtaan epäasiallisesti mm. huutamalla, haukkumalla, asiattomasti arvostelemalla ja puhumalla sopimattomasti työntekijän terveydentilasta. Huono käytös oli alkanut vuoden 2011 lopusta ja jatkunut kevääseen 2014. Oikeudessa kuultiin todistajina yrittäjän entisiä ja rikoksen tekohetkellä työsuhteessa olleita työntekijöitä, jotka kertoivat työnantajan epäasiallisesta käyttäytymisestä. Työnantajan käytös oli koettu pelottavana ja ahdistavana.

Oikeus katsoi, että yrittäjän käyttäytymisessä on ollut kyse sellaisesta epäasiallisesta kohtelusta, josta hänen olisi tullut ymmärtää pidättäytyä ilman erillistä tiedonsaantia. Teon moitittavuutta lisäsi se, että yrittäjä ei korjannut toimintaansa senkään jälkeen, kun työntekijä ja työterveyshuolto olivat ottaneet asian esille. Työsuojeluviranomaisen vuonna 2011 tekemässä tarkastuksessa oli jo tullut esille, että työntekijät olivat kokeneet työnantajan taholta huutamista ja toistuvaa negatiivista palautetta, mistä työnantajalle oli annettu viranomaisohjausta.

Oikeus tuomitsi yrittäjän myös pahoinpitelystä, koska katsoi, että työnantajan toiminta oli tahallista ja se oli aiheuttanut työntekijän sairastumisen loppuvuodesta 2013.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomio R 15/1107, ei lainvoimainen

Lisätietoja:
lakimies Pirjo Javanainen, puh. 029 501 6966
pirjo.javanainen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto