Sisältöjulkaisija

null Sakkoja työturvallisuusvelvoitteiden laiminlyönnistä

Sakkoja työturvallisuusvelvoitteiden laiminlyönnistä

Mediatiedote 27.10.2015 Etelä-Suomi

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi metallialan yrityksen toimitusjohtajan
15 päiväsakon ja vastaavan työnjohtajan 10 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiö tuomittiin 5 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 23.10.2015.

Käsiteltävänä oli metallityöpajalla keväällä 2014 sattunut työtapaturma, jossa työntekijä loukkasi kätensä vakavasti epäkeskopuristimen virhetoiminnon seurauksena. Koneessa käytetty työkalu oli sellainen, ettei työstettyä kappaletta voitu poistaa koneesta pihtien avulla, vaan tämä jouduttiin tekemään käsin.

Käräjäoikeus katsoi, ettei työnantaja ollut järjestelmällisesti arvioinut työpaikan koneista työntekijöille aiheutuvia vaaroja, eikä ollut ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin näiden poistamiseksi. Työnantaja ei myöskään ollut riittävästi ohjeistanut työntekijöitä turvallisiin työtapoihin, eikä valvonut työtapojen turvallisuutta käytännössä. Työnantajan koneelle tekemistä huolloista ei ollut pidetty huoltokirjaa.

Työsuojelutarkastaja Ariann Grandell Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työnantajan tulee varmistaa, että työpaikalla käytettävät koneet ovat turvallisia myös häiriötilanteen sattuessa. Työnantajan tulee myös ottaa huomioon mahdolliset häiriöt työtapoja suunnitellessaan.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden asia nro R 15/526

Lisätiedot:
Tarkastaja Ariann Grandell, puh. 029 501 6347, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000. Vastuualueella on 200 työntekijää.