Sisältöjulkaisija

null Sakkoja ulkomaalaislain työnantajaa koskevien määräysten rikkomisesta

Sakkoja ulkomaalaislain työnantajaa koskevien määräysten rikkomisesta

8.10.2015 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 1.10.2015 tuominnut närpiöläisen tehtaan laatupäällikön 12 päiväsakkoon työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta.

Käsiteltävänä oli työsuojelutarkastuksella ilmi tullut tapaus, jossa työnantajalla oli palveluksessaan EU:n ulkopuolisen maan kansalaisia, joiden työsuhteen keskeisistä ehdoista työnantaja ei ollut ulkomaalaislain velvoitteesta huolimatta toimittanut tietoja työ- ja elinkeinotoimistolle. Ulkomaalaislain määräysten mukaan velvoitteen tahallinen tai törkeästä huolimattomuudesta tapahtunut laiminlyönti on rangaistava työnantajan ulkomaalaisrikkomuksena.

Työsuojeluviranomaisella on laissa säädetty velvollisuus ilmoittaa poliisille, mikäli työsuojeluviranomaisella on todennäköisiä perusteita epäillä työnantajan ulkomaalaisrikkomuksen tapahtuneen.

Tietojen lähettämättä jättäminen oli asiassa riidatonta. Käräjäoikeus totesi, että työnantajalta vaaditaan erityistä huolellisuutta, kun työntekijä on EU:n ulkopuolisen maan kansalainen. Käräjäoikeus katsoi teon tapahtuneen törkeästä huolimattomuudesta ja työnantajan ulkomaalaisrikkomuksen näin ollen tulleen näytetyksi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnantajalla on velvollisuus olla tietoinen ja tarvittaessa ottaa selvää työnantajaa koskevista velvoitteista. Työsuojelutarkastuksilla käy usein ilmi, että työnantaja ei ole toimittanut EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen työsuhteen keskeisiä ehtoja työ- ja elinkeinotoimistolle.

Työsuojelua sekä ulkomaalaisia työntekijöitä koskevien määräysten ja niiden valvonnan tarkoituksena on turvata työehtojen ja muun kohtelun suhteen yhdet, kaikille samanlaiset työmarkkinat.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/556.

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644.

Lue lisää ulkomaalaisten työntekoon liittyvästä työsuojeluvalvonnasta sekä työnantajan velvollisuuksista: Ulkomainen työntekijä