Sisältöjulkaisija

null Sakkoja vaarallisen työmenetelmän sallimisesta

Sakkoja vaarallisen työmenetelmän sallimisesta

14.11.2016 – Etelä-Suomi

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi kunnossapitokeskuksen johtajan viidentoista päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Työnjohtajan osalta syyte hylättiin. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 10.11.2016.

Käsiteltävänä oli syksyllä 2014 sattunut työtapaturma, jossa työntekijä oli hionut kärkisorviin kiinnitettyä metallitankoa pitäen hiomanauhaa käsissään. Kyseinen menetelmä on erittäin vaarallinen. Työntekijän hihan tartuttua sorviin, on käsi jäänyt kiinni pyörivään sorviin sillä seurauksella, että työntekijä on loukkaantunut vakavasti.

Käräjäoikeus katsoi, ettei johtaja ollut reagoinut riittävästi aiempaan samankaltaiseen tapaturmaan. Johtaja ei ollut riittävällä tavalla ryhtynyt selvittämään aiemman tapaturman syitä ja kartoittamaan työmenetelmästä johtuvia riskejä, jolloin hänen tietoonsa olisi tullut, että työmenetelmä oli yleisesti käytössä työpaikalla. Sen sijaan käräjäoikeus katsoi, ettei työnjohtaja ole ollut tietoinen aiemmasta tapaturmasta, eikä myöskään siitä, että menetelmää olisi yleisesti käytetty työpaikalla. Asiassa ei käräjäoikeuden mukaan ole selvitetty miten työnjohtajan olisi tullut toimia, jotta tapaturmalta olisi vältytty.

Työsuojelulakimies Ariann Grandell Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että koneita tulee käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on valmistettu. Tapaturmariski on aina huomattava silloin, kun koneita käytetään väärällä tavalla.

Länsi-Uudenmaan KO:n asia nro R 16/996

Lisätiedot:
Lakimies Ariann Grandell, puh. 029 501 6347, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tiedotteeseen tehty korjaus 25.11.2016. Kohtaa ”työntekijä oli hionut metallitankoa kärkisorviin kiinnitetyllä hiomapaperilla” muutettiin seuraavasti: ”työntekijä oli hionut kärkisorviin kiinnitettyä metallitankoa pitäen hiomanauhaa käsissään”.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000. Vastuualueella on 200 työntekijää.