Sisältöjulkaisija

null Sakkotuomioita asbestipurkutyön laiminlyönneistä Jyväskylässä

Sakkotuomioita asbestipurkutyön laiminlyönneistä Jyväskylässä

16.3.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Asbestipurkutyöstä annettuja työturvallisuusmääräyksiä rikottiin Jyväskylän keskustassa Vanhan Tiilitalon tiloissa loka-marraskuussa 2014 tehdyn saneeraustyön aikana. Rakennushankkeen tarkoituksena oli saneerata tiilitalon toisessa päädyssä ollut bingosali ravintolakäyttöön. Rakennuttajan Priima-Ravintolat Oy:n ja pääurakoitsijan Metritiski Oy:n lisäksi yhteisellä rakennustyömaalla työskenteli useita urakoitsijoita ja näiden työntekijöitä.

Tilojen saneeraus oli aloitettu normaalina purkutyönä varmistumatta etukäteen asianmukaisella asbestikartoituksella siitä, että purettavissa rakenteissa ei ole asbestipitoisia materiaaleja ja huolehtimatta riittävästi siitä, että purkutyö voidaan tehdä turvallisesti ja vaarantamatta työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden terveyttä. Purkutyöhön osallistuneiden työntekijöiden kertoman mukaan työolosuhteet purkukohteessa olivat vaativia ja työilmassa oli runsaasti erilaista rakennuspölyä.

Saneeraustyön aikana voimistuneiden asbestiepäilyjen vuoksi päätoteuttaja otti lopulta yhteyttä erääseen asbestipurkutyöluvan saaneeseen yritykseen, jolloin havaittiin, että purettavissa tiloissa ja joissain sen vierellä sijaitsevissa liiketiloissa oli näytteiden perusteella asbestia. Purkutyöt keskeytettiin välittömästi, minkä jälkeen kyseinen asbestipurkufirma teki tarvittavat purku- ja siivoustyöt asbestityönä ja varmisti lopuksi näytteiden ja mittausten avulla tilojen puhtauden.             

Keski-Suomen käräjäoikeus antoi 16.3.2018 tuomion asbestipurkutyötä koskevien työturvallisuusmääräysten rikkomisesta. Päätoteuttajan työnjohtajalle tuomittiin 50 päiväsakkoa ja projektipäällikölle 40 päiväsakkoa, joista yhteensä aiheutuu maksettavaa valtiolle 3 750 euroa. Hankkeessa rakennuttajan edustajana toiminut osakas tuomittiin 30 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen eli maksamaan sakkoa 1 260 euroa.

Suurimmassa vastuussa purkutyön turvallisuudesta ollut ja päätoteuttajana toiminut yritys tuomittiin 5 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon.

Kyseiset yritykset ja niitä edustaneet henkilöt tuomittiin lisäksi yhteisvastuullisesti korvaamaan saneeraustyön aikaan astmaan sairastuneelle työntekijälle mm. ansionmenetyksestä ja erilaisista hoito- ja selvittelykuluista lähes 3 000 euroa ja oikeudenkäyntikuluista lähes 13 000 euroa korkoineen. Oikeudenkäynnissä kuultiin useita purkutyöhön osallistuneita henkilöitä asianomistajina ja vastaajat määrättiin korvaamaan valtiolle aiheutuneita todistelukustannuksia lähes 2 200 euroa.   

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 16/2602

Lisätietoja: Lakimies Pekka Timonen, puh. 0295 018 735
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue