Sisältöjulkaisija

null Sakot aluepäällikölle telinejutussa

Sakot aluepäällikölle telinejutussa

Mediatiedote 18.3.2016 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.3.2016 tuominnut askolalaisen rakennusalan yrityksen aluepäällikön 12 päiväsakon eli 324 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli Akaassa Kylmäkosken kirkon saneeraustyömaalla helmikuussa 2014 sattunut työtapaturma. Työntekijä oli pellittämässä kirkon kulmaa telineellä seisten noin kolmen metrin korkeudessa. Kulkutienä telineelle oli tavalliset nojatikkaat ja tullessaan alas hän horjahti ja putosi loukkaantuen.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että kulkutie telineelle oli järjestetty työturvallisuusmääräysten vastaisella tavalla, kun telineelle kuljettiin nojatikkaita myöten. Työturvallisuusmääräykset edellyttäisivät tällaisessa tapauksessa käytettäväksi telineen rakenteisiin kiinnitettyjä portaita. Nojatikkaita saadaan käyttää vain tilapäisinä kulkuteinä kertaluonteisiin siirtymisiin tasolta toiselle. Telinettä ei ennen sen käyttöön ottamista ollut työturvallisuusmääräysten mukaisesti työnantajan toimesta tarkastettu.

Käräjäoikeus totesi, että asiassa oli riidatonta se, että kulkutienä oli käytetty tikkaita ja että käytettyä telinettä ei ollut tarkastettu ennen sen käyttöönottoa. Tikkaita oli käytetty ainoana kulkutienä useasti päivässä. Vastaajan puolelta oli vedottu siihen, että asianomista on ammattimies, hän on käynyt työturvallisuuskoulutuksessa ja allekirjoittanut työturvallisuussitoumuksen. Käräjäoikeus totesi, että työmaa oli riidattomasti ollut aluepäällikön vastuulla. Lähtökohtaisesti työntekijän oma riskinotto tai huolimattomuus ei voi poistaa työnantajan edustajan vastuuta tilanteessa, jossa yhtiön vastuuhenkilö on laiminlyönyt hänelle kuuluvaa valvontavelvollisuutta.

Käräjäoikeus totesi, että vastaaja oli käynyt työmaalla ennen telineen kasausta, jolloin hänellä olisi ollut mahdollisuus tarkastaa työmaalle tuodut tarvikkeet. Ottaen huomioon asianomistajalle aiheutunut vamma sekä vastaajan tietoinen menettely koskien käyttöönottotarkastuksen laiminlyöntiä, ei vastaajan tuottamusta käräjäoikeuden mukaan voitu pitää vähäisenä.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 16/175

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue