Sisältöjulkaisija

null Sakot ambulanssifirman toimitusjohtajalle ylityömäärän ylityksestä

Sakot ambulanssifirman toimitusjohtajalle ylityömäärän ylityksestä

19.12.2016 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 19.12.2016 tuominnut pälkäneläisen ambulanssifirman toimitusjohtajan kahdeksan päiväsakon eli 360 euron sakkoihin työaikarikkomuksesta.

Käsiteltävänä oli viime keväänä yrityksessä toimitetulla työsuojelutarkastuksella havaittu lain salliman ylityömäärän huomattava ylitys. Kuljettajalla oli vuonna 2014 teetetty sallitun 250 tunnin lisäksi 160 tuntia ylitöitä, eli ylitöitä oli vuoden aikana kertynyt 410 tuntia.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että lain salliman ylityömäärän ylitys oli niin huomattava, että asia ilmoitettiin poliisille. Vuonna 2014 säännöllisiä työpäiviä oli lomat poisluettuina 225, joten 410 ylityötuntia merkitsee laskennallisesti lähes kahta tuntia ylitöitä jokaisena työpäivänä.

Käräjäoikeus totesi, että toimitusjohtaja oli vastuussa ylityksestä. Työnantajalla on velvollisuus selvittää ja huolehtia lakimääräisistä velvollisuuksistaan, vaikka yhteistoiminta työntekijöiden kanssa muuten toimisikin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toteaa, että työaikasuojelulla on kasvavaa merkitystä työurien pidentämisen kannalta. Tutkimusten mukaan ylipitkiin työaikoihin liittyy univaikeuksia, sydänterveyden heikkenemistä ja sokeriaineenvaihdunnan häiriintymistä. Lisäksi poikkeaviin työaikoihin liittyy työn ja muun elämän yhteensovittamisen vaikeus sekä väsymyksen vuoksi kohonnut työtapaturman riski.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 16/6035

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue