Sisältöjulkaisija

null Sakot ja menettämisseuraamus paloturvallisuussuunnitelman laiminlyönnistä

Sakot ja menettämisseuraamus paloturvallisuussuunnitelman laiminlyönnistä

18.10.2016 – Itä-Suomi

Pohjois-Savon käräjäoikeus on tänään tuominnut Iisalmen Naistentaloa remontoineen rakennusfirman työnjohtajan paloturvallisuussuunnitelman laiminlyönnistä sakkorangaistukseen.  

Rakennusfirman työntekijät olivat poistaneet talon ulkoseinässä ollutta vanhaa maalia kuumennuslaitteilla. Kun työmiehet olivat menneet kahville, oli seinä syttynyt tuleen seinän lautojen väliin jääneestä kipinästä. Tuli ehti ennen palokunnan tuloa levitä ja rakennus vaurioitui tulipalossa pahoin.

Käräjäoikeus tuomitsi rakennusfirman työnjohtajan työturvallisuusrikkomuksesta, koska hän ei ollut laatinut työstä kirjallista paloturvallisuussuunnitelmaa. Vastaava työnjohtaja vetosi käräjillä siihen, että hän oli arvioinut työkohteen vaarat ja katsonut, ettei kirjallista paloturvallisuussuunnitelmaa tarvita. Hän sanoi myös, että työntekijät olivat kokeneita ja ammattitaitoisia eikä mikään suunnitelma olisi estänyt tulipaloa. Oikeus kuitenkin katsoi, että vanhan puurakennuksen maalinpoisto lämmittämällä olisi vaatinut kirjallisen paloturvallisuussuunnitelman laatimisen. 

Paloturvallisuussuunnitelman laiminlyönnin merkitys oli työntekijöiden ja muiden työmaalla olleiden henkilöiden turvallisuuden kannalta vähäinen, minkä vuoksi se tuli rangaistavaksi työturvallisuusrikoksen sijasta työturvallisuusrikkomuksena.

Oikeus tuomitsi vastaavan mestarin 10 päiväsakkoon, josta hänelle tulee maksettavaa 450 euroa. Lisäksi oikeus tuomitsi rakennusfirman menettämään 100 euroa valtiolle suunnitelman tekemättä jättämisestä aiheutuneesta hyödystä. 

Vakuutusyhtiö on korvannut tulipalosta aiheutuneet vahingot ja aikoo vaatia rakennusfimaa maksamaan ne vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiön korvausvaatimuksia ei kuitenkaan käsitelty tässä oikeudenkäynnissä.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomio R 16/1627

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, sampo.pelkonen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka