Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sakot ja vahingonkorvauksia oppilaalle sattuneesta käsivammasta

Sakot ja vahingonkorvauksia oppilaalle sattuneesta käsivammasta

Mediatiedote 26.1.2016 Länsi- ja Sisä-Suomi

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 26.1.2016 tuominnut Järviseudun ammatti-instituutin palveluksessa olevan puutyön opettajan 10 päiväsakon eli 290 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta, vammantuottamuksesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Käsiteltävänä oli ammatti-instituutin opiskelijalle marraskuussa 2013 tapahtunut käsitapaturma. Puutarhalinjan opiskelija oli ns. vaihtoviikolla perehtymässä puutyölinjalle. Vaihtoviikon neljäntenä päivänä hän oli mennyt itsenäisesti oikohöylälle ohentamaan työstämäänsä liimapuukappaletta. Hän ei osannut säätää tai oli jättänyt säätämättä terän säädön, jonka seurauksena terä leikkasi kerralla 4 mm. Opiskelija ei ollut käyttänyt terän suojusta leikattavan kappaleen päällä. Hänen höyläämänsä puukappale oli hieman kaareva ja hän syötti sitä koneeseen puun syihin nähden poikkisuuntaan. Opiskelija ei käyttänyt työssä apuvälineenä ns. työntökapulaa. Opiskelijan työntäessä liimalevyä höylän tasoa pitkin pyörivän terän ylitse puukappale pysähtyi terän takapuolisen tason reunaan. Hän yritti saada höyläystä jatkumaan muuttaen otettaan kappaleesta. Tällöin hänen oikea kätensä osui terään ja kolme sormea vahingoittui.

Työsuojeluviranomainen katsoi, ettei työpaikalla ollut noudatettu työturvallisuusmääräyksiä työntekijälle annettavan opetuksen ja ohjauksen osalta.

Käräjäoikeus totesi, että työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen jatkuvasti tarkkailemaan työtapojen turvallisuutta, perehdytettävä työntekijä turvallisiin työtapoihin ja työvälineitä on käytettävä asianmukaisesti eikä niiden käyttö saa aiheuttaa haittaa vai vaaraa niillä työskenteleville. Vastaaja oli huolimattomuudesta laiminlyönyt perehdyttää oppilaita riittävästi oikohöylän turvalliseen työtapaan sallimalla oikohöylän käyttämisen ilman yläsuojaa.

Loukkaantuneelle opiskelijalle tuomittiin korvauksina kivusta ja särystä sekä tilapäisestä haitasta, opintojen viivästymisen ja työansion myöhentymisen johdosta aiheutuneesta ansionmenetyksestä sekä oikeudenkäyntikuluista kaikkiaan yhteensä yli 25 000 euroa.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/1532

Lisätietoja: Lakimies Petra Saarenmaa, puh. 0295 018 717