Sisältöjulkaisija

null Sakot tahallisesta laiminlyönnistä työtodistusasiassa

Sakot tahallisesta laiminlyönnistä työtodistusasiassa

20.2.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 20.2.2018 tuominnut hämeenlinnalaisen eläkeläisyrittäjän 25 päiväsakon rangaistukseen kahdesta työsopimuslakirikkomuksesta.

Käsiteltävinä olivat Valkeakoskella sijaitsevassa ravintolayrityksessä kesätyöntekijöinä vuosina 2015 ja 2016 olleiden työntekijöiden tapaukset. Työntekijät eivät saaneet työsuhteidensa päätyttyä työtodistuksia pyynnöistään huolimatta. He kääntyivät työsuojeluviranomaisen puoleen asioissaan. Kun viranomaiskarhuaminenkaan ei tuottanut tulosta, työsuojeluviranomainen ilmoitti asiat rikoksina poliisille.

Yrittäjä puolusteli laiminlyöntejään mm. sillä, että kesällä oli sesonkiaika ja kova kiire pyörittää ravintolatoimintaa. Käräjäoikeus totesi, että vetoaminen siihen, että oli kiire, ei auttanut, kun tosiasiassa todistukset annettiin vasta noin puolentoista vuoden päästä siitä, kun yrittäjää oli kuulusteltu poliisin toimesta. Käräjäoikeus katsoi, että koska työtodistuksia ei ollut annettu heti, kun niitä oli pyydetty, oli kyse tahallisesta laiminlyönnistä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle työsuhteen päätyttyä työtodistuksen, mikäli työntekijä sellaista pyytää. Työtodistusta tarvitaan mm. uuden työn hakemisessa ja työttömyysturva-asioita käsiteltäessä. Jos työtodistusta ei anneta, koituu siitä työntekijälle monenlaista harmia ja joissakin tapauksissa jopa taloudellista vahinkoa. Velvoitteensa laiminlyönyt työnantaja voidaan sakkorangaistuksen ohella velvoittaa korvaamaan aiheuttamansa vahinko.

Työsuojeluviranomainen ilmoittaa rikoksina poliisille tapaukset, joissa työnantaja ei kehotuksen jälkeenkään anna työtodistusta. Työsuojeluviranomainen voi myös tehdä päätöksen, jolla työnantaja velvoitetaan antamaan työtodistus ja asettaa tehosteeksi uhkasakon.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 17/4828

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue