Sisältöjulkaisija

null Sakot vierivästä kivestä työturvallisuusjutussa Tampereella

Sakot vierivästä kivestä työturvallisuusjutussa Tampereella

Mediatiedote 8.3.2018 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 8.3.2018 tuominnut mikkeliläisen infra-rakennusalan yrityksen työnjohtajan 30 päiväsakon eli 1 230 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli Tampereella TAYS:n etupihan rakennushankkeessa joulukuussa 2015 sattunut työtapaturma ja siihen johtaneet olosuhteet. Työntekijä oli työskentelemässä työmaalla laajan kaivannon pohjalla puhdistaen kalliopintaa. Työskentelyvaiheessa sivulla olevasta luiskasta pyörähti kalliolohkare alas rinnettä työntekijän jalan päälle aiheuttaen vammoja.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että tapaturma sattui, koska kaivanto oli tehty huonosti. Kaivannon reunoilla oli irtonaisia lohkareita. Irtonaisia lohkareita ja maa-ainesta ei ollut poistettu riittävän kauaksi kaivannon reunalta, jotta kaivannossa olisi ollut turvallista työskennellä. Tapaturmaa edeltävänä yönä ja myös tapahtumapäivänä satoi koko ajan vettä. Vesisade saattoi vaikuttaa tapaturmaan siten, että hienoaines lähti liikkumaan luiskassa veden mukana.

Työnjohtaja myönsi syyllistyneensä työturvallisuusrikokseen. Käräjäoikeus totesi, että tämän tunnustuksen sekä oikeudelle esitetyn todistusaineiston perusteella syytettä oli pidettävä oikeana.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toteaa, että vuosittain sattuu työtapaturmia, jotka johtuvat siitä, että kaivannon seinämä sortuu työntekijän päälle. Pahimmissa tapauksissa maamassojen alle jäänyt työntekijä on menehtynyt. Kaivannon seinämien sortuminen voidaan estää luiskaamalla kaivantoa riittävästi tai käyttämällä erityisiä tukirakenteita. Kaivannon reunoille ei saisi jättää maanpainetta aiheuttavia massoja tai mitään, mikä voi vieriä kaivantoon vaaraa aiheuttaen.

Työturvallisuusmääräysten mukaan erityisiin toimenpiteisiin sortumisen aiheuttaman tapaturman vaaran välttämiseksi on tarvittaessa ryhdyttävä sateen, kuivumisen tai roudan sulamisen johdosta. Samoin on toimittava, jos kaivetaan eloperäisiä tai hienorakeisia maalajeja tai kahta metriä syvempää, kapeaa kaivantoa tai kun kaivannon yhteydessä tai läheisyydessä suoritetaan tärinää aiheuttavaa työtä taikka kun kaivantoon vaikuttaa raskas ajoliikenne.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 17/6080

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue