Sisältöjulkaisija

null Sata päiväsakkoa hytittömästä traktorista

Sata päiväsakkoa hytittömästä traktorista

9.6.2016 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 8.6.2016 tuominnut kurikkalaisen yrityksen vastuuhenkilön 100 päiväsakon eli 900 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta. Lisäksi yritys tuomittiin 2500 euron yhteisösakkoon.

Käsiteltävänä oli heinäkuussa 2014 Soinissa Ulpassuon turvetuotantotyömaalla sattunut työtapaturma, jossa yrityksen työntekijä jäi ojaan kaatuneen traktorin alle ja kuoli. Työntekijä oli viemässä suolle paineilmakompressoria traktorilla, jossa ei ollut turvaohjaamoa. Tuntemattomaksi jääneestä syystä työntekijä ei ilmeisestikään ollut ajoissa havainnut suolle johtavalla tiellä ollutta puomia ja hän oli joutunut kovasta vauhdista johtuen jarruttamaan voimakkaasti. Voimakas jarrutus suisti traktorin ojaan, koska traktorin jarrupolkimia ei ollut kytketty yhteen. Traktori kaatui ympäri ja työntekijä jäi traktorin alle.

Työsuojeluviranomainen totesi, että työturvallisuusmääräykset edellyttävät, että työntekijän käyttöön ei saa antaa hytitöntä traktoria, vaan traktorissa, kuten myös päältä ajettavassa kaivurissa, kaivinkoneessa ja metsätyökoneessa, on oltava kuljettajaa säältä suojaava turvaohjaamo. Turvaohjaamo olisi voinut lieventää tapaturman seurauksia. Työturvallisuusrikos on ns. vaarantamisrikos eli rikos täyttyy jo työturvallisuusmääräysten rikkomisella eikä se edellytä työntekijän terveyden tosiasiallista vaarantamista.

Käräjäoikeus totesi, että vaikka työntekijän oma menettely on edesauttanut tapahtunutta, työntekijän käyttöön ei olisi saanut luovuttaa traktoria, jossa ei ole turvaohjaamoa. Työnantaja ei myöskään ollut kyseisen traktorin kohdalla koskaan arvioinut sen käyttöön liittyviä riskejä, vaikka kyseinen traktori oli ollut työntekijöiden käytössä kolmen vuoden ajan.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 16/471

Lisätietoja: Lakimies Petra Saarenmaa , puh. 0295 018 717
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue