Sisältöjulkaisija

null Siivousalalla isoja ongelmia ulkomaisen työvoiman käytössä – työsuojeluviranomainen tehostaa valvontaa

Siivousalalla isoja ongelmia ulkomaisen työvoiman käytössä – työsuojeluviranomainen tehostaa valvontaa

18.5.2015 – Etelä-Suomi

(Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomi)

Siivousalalla on huomattavan paljon laiminlyöntejä liittyen ulkomaisen työvoiman käyttöön. Tyypillisiä ongelmia ovat liian pieni peruspalkka, lisien ja korvausten maksamatta jättäminen ja luvattoman työvoiman käyttö. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ulkomaalaistarkastajien tekemän valvonnan perusteella näyttää siltä, että laiminlyöntien määrä on myös kasvanut vuodesta 2013.

Siivouskohteiden tarkastuksilla varmistetaan, että työnantajan antamat tiedot pitävät paikkansa

Laiminlyöntien lisääntymisen vuoksi työsuojeluviranomainen tehostaa tänä vuonna siivousalan valvontaa Etelä-Suomessa. Ulkomaalaistarkastajat lisäävät erityisesti yllätystarkastuksia siivouskohteisiin. Näin he pystyvät arvioimaan, pitävätkö työnantajan antamat tiedot paikkansa: ketä työpaikalla oikeasti työskentelee, onko heillä työskentelyoikeus Suomessa, millaista palkkaa heille maksetaan ja millaiset ovat todelliset työajat.

Siivouskohteisiin tehtävillä tarkastuksilla tarkastajat pääsevät myös kertomaan ulkomaisille työntekijöille heidän oikeuksistaan. Työntekijöille kerrotaan muun muassa työehtosopimuksen mukaisesta peruspalkasta, peruspalkan päälle tulevista lisistä ja korvauksista sekä työajoista. Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka on 9,83 euroa muilta kuin harjoittelijoilta. Tarkastuksilla myös kannustetaan työntekijöitä pitämään kirjaa tekemistään työtunneista.

"Siivousalalla EU:n ulkopuolelta tulevilla työntekijöillä on usein hyvin heikot tiedot omista oikeuksistaan. Siivouskohteisiin tehdyillä yllätystarkastuksilla tätä tietoa on helppo antaa, ja tieto leviää tehokkaasti työntekijöiden keskuudessa", kertoo ulkomaalaistarkastaja Joni Mäki Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

Valvonta on paljastanut alipalkkausta ja luvatonta työvoimaa

Valvonnassa on selvinnyt, että erityisesti työsuhteen vähimmäisehtoja laiminlyödään siivousalalla usein. Vuonna 2014 ulkomaalaistarkastajien valvomista kohteista vain 32 prosentilla oli sekä palkkaus, työaikakirjanpito että vuosilomakirjanpito hoidettu lain edellyttämällä tavalla. Vuonna 2013 nämä asiat olivat kunnossa 47 prosentilla. Viime vuonna valvonnassa tuli ilmi selkeitä alipalkkaustapauksia, joissa työntekijän peruspalkka alitti yleissitovan työehtosopimuksen vähimmäistason. Tyypillinen palkkaukseen liittyvä laiminlyönti oli myös se, että ulkomaiselle työntekijälle jätettiin jotain maksamatta: palkasta puuttuivat esimerkiksi iltalisät, yölisät, ylityökorvaukset tai sunnuntaikorvaukset.

Ulkomaalaisen työvoiman käyttöön liittyvien säännösten noudattaminen oli viime vuonna kunnossa vain 39 prosentilla tarkastetuista alan työpaikoista, kun vuonna 2013 se oli kunnossa 50 prosentilla. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu muun muassa työnteko-oikeuden varmistaminen ja siihen liittyvien tietojen säilyttäminen työpaikalla. Luvatonta työvoimaa kohdattiin viime vuonna noin joka kymmenennellä alan tarkastuksella. Yleensä nämä olivat työntekijöitä, joilla oli pelkästään ensimmäistä oleskelulupaa koskeva hakemus vireillä tai turvapaikanhakijoita, jotka olivat saaneet asiaansa kielteisen lainvoimaisen päätöksen. Siivousalan tarkastuksilla kohdattiin myös työntekijöitä, joilla ei täyttynyt lainkaan maassaolon edellytykset.


Lisätietoja:
Ulkomaalaistarkastaja Joni Mäki, p. 0295 016 005, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Tietoa ulkomaiseen työvoiman liittyvästä valvonnasta ja työnantajan velvollisuuksista: http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/ulkomainen-tyontekija

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.