Sisältöjulkaisija

null Siivousalalla paljon laiminlyöntejä ulkomaisen työvoiman käytössä

Siivousalalla paljon laiminlyöntejä ulkomaisen työvoiman käytössä

5.6.2017 – Etelä-Suomi

(Tiedote englanniksi)

Työsuojeluviranomaisen ulkomaalaisvalvonta löysi siivousalalta usein puutteita työnteko-oikeuksissa ja palkanmaksussa. Alalla havaittiin paljon parannettavaa myös tilaajavastuun noudattamisessa ja kemikaaliturvallisuudessa.

Työnteko-oikeus puuttui, palkka alle minimitason

Siivousalan työpaikkoihin tehtiin vuonna 2016 Etelä-Suomessa 132 ulkomaalaisvalvonnan tarkastusta. Näistä joka neljännestä löytyi työvoimaa, jolla ei ollut työnteko-oikeutta Suomessa. Esimerkiksi rakennusalalla sekä majoitus- ja ravitsemisalalla työnteko-oikeudettomia kohdattiin selvästi harvemmin.

Myös ulkomaisten työntekijöiden palkkauksessa oli usein puutteita. Siivousalalla vain joka toinen tarkastettu työnantaja oli hoitanut palkanmaksun yleissitovan työehtosopimuksen mukaisesti. Useimmissa tapauksissa peruspalkka alitti minimitason. Alimmat havaitut tuntipalkat olivat 5 euroa, kun alan minimipalkka oli viime vuonna 10,20 euroa.

Joissakin työpaikoissa töitä oli todellisuudessa teetetty enemmän, kuin mitä työaikakirjanpitoon oli merkitty. Myös ilta-, yö- ja sunnuntailisien maksussa oli usein puutteita.

Ulkomaisen työvoiman käytön valvonta kohdistui etupäässä järjestäytymättömiin työnantajiin, joilla puutteita on havaittu huomattavasti enemmän kuin järjestäytyneillä.

Yli puolet laiminlöi tilaajan selvitysvelvollisuutta

Myös tilaajavastuun noudattamisessa oli siivousalalla paljon puutteita, ja siihen liittyvät laiminlyönnit kaksinkertaistuivat vuodesta 2015. Yli puolet valvotuista tilaajista oli hankkinut vaaditut selvitykset vasta sopimuksen solmimisen jälkeen. Laiminlyöntejä havaittiin yhtä paljon isoissa kuin pienissä yrityksissä.

Kemikaaliturvallisuudessa parannettavaa

Siivousalalla valvottiin myös työolosuhteita. Tarkastuksilla havaittiin paljon puutteita kemikaaliturvallisuudessa: usein työkohteista puuttui käytettävien puhdistusaineiden käyttöturvallisuustiedotteet, joista selviää mm. ohjeet kemikaalien haitoilta suojautumiseen.

Työnantajan tulee selvittää työssä käytettävien kemikaalien vaarat ja haitat sekä perehdyttää työntekijät suojautumaan niiltä. Moni työnantaja ei tiennyt, että puhdistusaineet ovat kemikaaleja.

Lisätietoja:
Ulkomaalaisvalvonnasta: tarkastaja Joni Mäki, p. 0295 016 005
Tilaajavastuuvalvonnasta: tarkastaja Mira Nousiainen, p. 0295 016 320
Työolosuhteiden valvonnasta: tarkastaja Maaret Kieksi, p. 0295 016 489
etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.