Sisältöjulkaisija

null Sorvaaja puristui kuoliaaksi - johtajille sakkoja ja yhtiölle 20 000 euron yhteisösakko

Sorvaaja puristui kuoliaaksi - johtajille sakkoja ja yhtiölle 20 000 euron yhteisösakko

Mediatiedote 4.1.2016 Etelä-Suomi

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi hollolalaisen metalliteollisuuslyrityksen varatoimitusjohtajan 60 päiväsakon eli 4 320 euron ja työnjohtajan 60 päiväsakon eli 2 400 euron suuruisiin sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta. Lisäksi yritykselle langetettiin 20 000 euron suuruinen yhteisösakko. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 30.12.2015.

Käsiteltävänä oli työtapaturma, jossa sorvaaja puristui akselin ja johteiden välissä kuoliaaksi. Tapaturma tapahtui hollolalaisen teollisuuslaitoksen tuotantotiloissa 6.1.2015.

Tapaturma sattui, kun työntekijä oli hiomassa rullakuljettimen akselia manuaalisesti hiomanauhalla automaattisorvin ovien ollessa auki. Hionnan aikana sorvaajan hiha tai käsine oli juuttunut tai jäänyt akselin väliin, ja vetänyt samalla sorvaajan akselin ja johteiden väliin puristuksiin siten, että sorvaaja menehtyi. Tapahtumalla ei ollut silminnäkijöitä. Työtapaturman jälkeen yhtiössä kiellettiin kyseinen käsinhiontapa ja kehitettiin työtehtävään toisenlainen tekninen ratkaisu.

Käräjäoikeus katsoi työtavan olleen vaarallinen: työtä tehtiin ilman mitään suojalaitteita tai muuta suojausta, ja työntekijä joutui työskentelemään niin lähellä nopeasti pyörivää osaa, että vain pieni horjahtaminen saattoi johtaa vakavaan tapaturmaan. Käräjäoikeus katsoi, että varatoimitusjohtaja ja työnjohtaja ovat sallineet, että hiontaa on suoritettu NC-sorvilla, jota ei ole tarkoitettu manuaaliseen hiontatyöhön. Lisäksi oikeus katsoi heidän sallineen, että hiontaa on suoritettu vastoin sorvissa olevia turvaohjeita sekä ohittamalla rajakatkaisin siihen kuulumatonta metallikiilaa käyttämällä. He eivät ole selvittäneet, eikä yhtiössä ylipäätään ole selvitetty sorvilla työskentelystä aiheutuvia vaaratekijöitä eikä tehty toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi. Kymmenen vuotta sitten samalla sorvilla oli sattunut vastaavanlainen vaaratilanne. Silloisessa turmassa työntekijä selviytyi kuitenkin vähäisillä vammoilla.

Käräjäoikeus totesi tuomiossaan varatoimitusjohtajan ja työnjohtajan laiminlyöntien olleen syynä sorvaajan kuolemaan. Lisäksi oikeus tuomitsi yhtiön yhteisösakkoon, koska se katsoi, ettei yhtiön toiminnassa ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. Kyseisellä sorvilla on tehty hiontatyötä usean vuoden ajan. Yhtiössä ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin työtavan saattamiseksi turvallisemmaksi aiemmasta tapaturmasta huolimatta eikä yhtiössä siten ole suhtauduttu riittävällä vakavuudella työturvallisuudesta huolehtimiseen.

Päijät-Hämeen  KO tuomio nro 15/156175, asianro: R 15/1486   

Lisätiedot:
Työsuojelulakimies Marita Suoknuuti, puh. 0295 016 299
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työ-elämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000. Vastuualueella on 200 työntekijää.