Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveydenhuoltoala riskialtis - Vakavasta työtapaturmasta ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle

Sosiaali- ja terveydenhuoltoala riskialtis - Vakavasta työtapaturmasta ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle

8.1.2019

Lääkäreille sattui vuosina 20162017 yhteensä 259 työtapaturmaa. Yleisimmät syyt olivat terävä esine, kaatuminen tai liukastuminen, laitteen tai eläimen hallinnan menetys, aineen valuminen tai vuotaminen ja väkivaltatilanne. Koko sosiaali- ja terveydenhoitoala on numeroiden valossa yllättävän riskialtis. Vuosien 20162017 aikana sote-alalla sattui 15 925 työtapaturmaa.

Vakaviakin tapaturmia sattuu. Esimerkiksi vuonna 2016 sote-alalla sattui 243 vakavaa työtapaturmaa. Vakavat tapaturmat tulee aina ilmoittaa työsuojeluviranomaiselle. Työsuojeluviranomainen tutki vuonna 2016 vain 19 vakavaa sote-alan tapaturmaa. Tästä herää kysymys, että tietävätkö vastuussa olevat henkilöt, esimerkiksi ylilääkärit, ilmoitusvelvollisuudesta työsuojeluviranomaiselle, kysyy vakavia työtapaturmia tutkiva tarkastaja Johanna Pulkkinen. Hän päivystää Lääkäripäivillä työsuojeluviranomaisen osastolla 9.11. tammikuuta Helsingin Messukeskuksessa.

Työsuojelun valvontalaki velvoittaa työsuojeluviran­omaista tutkimaan kaikki tietoonsa tulleet vakavat työ­tapaturmat työmatkatapaturmia lukuun ottamatta. Työtapaturma on vakava, jos työntekijä menehtyy tai hänelle aiheutuu pysyvä tai vaikealaatuinen vam­ma. Sellaisessa tilanteessa, jossa vammojen lopullinen vaikeusaste jää epäselväksi, on ilmoituksen tekeminen tarpeellista, sillä vammojen laatu saattaa selvitä vasta myöhemmissä tutkimuksissa.

Tutustu asiaan tarkemmin:
Työpaikka
tiedote 1/2019: Tapaturma ja siihen johtaneet tekijät tutkittava

Lisätietoja:
Tarkastaja Johanna Pulkkinen, p. 0295 018 203, johanna.pulkkinen@avi.fi,
Aluehallintovirasto, työsuojelu

Työsuojeluviranomainen päivystää Lääkäripäivillä osastolla 1d20. Tapahtumaviestintää voi seurata Twitterissä @tervettatyota, myös @Laakaripaivat

Lääkärien työtapaturmia 259 kpl vuosina 2016–2017