Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveysalan yksityisissä työpaikoissa jää moni työn vaara tunnistamatta

Sosiaali- ja terveysalan yksityisissä työpaikoissa jää moni työn vaara tunnistamatta

Verkkouutinen 5.2.2016 Etelä-Suomi

Moni sosiaali- ja terveysalalla toimiva yksityinen työnantaja ei ole selvittänyt työn vaaroja riittävän kattavasti. Tämä on tullut ilmi Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemillä työsuojelutarkastuksilla.

Vuosina 2012–2015 työsuojelutarkastajat tekivät Etelä-Suomessa lähes 600 tarkastusta yksityisiin sosiaali- ja terveysalan työpaikkoihin. Iso osa tarkastuksista kohdistui sosiaalihuollon laitospalveluihin, kuten vanhusten, vammaisten ja lasten laitoshoitoon. Viidennes kohteista oli suuria valtakunnallisesti toimivia yrityksiä.

Kattava vaarojen selvittäminen ja arviointi oli jopa 23 prosentilla tarkastetuista työpaikoista tekemättä, ja sen takia moni työn vaaratekijä oli jäänyt huomioimatta. Huomioimatta saattoivat jäädä esimerkiksi työpaikan sisäilmaongelmat, ilman apuvälineitä tehtävät raskaat nostot, neulanpistoista ja kompastumisista aiheutuvat tapaturmavaarat tai puutteet kemikaalien turvallisessa käytössä.

”Myös vähemmän näkyvät tai harvemmin esiintyvät haittatekijät voivat vaarantaa työntekijän terveyden ja työkyvyn”, korostaa ylitarkastaja Tuula Uurala Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Työsuojeluhallinnon sivuilla on lisätietoa työnantajan velvollisuuksista koskien vaarojen arviointia. Työpaikkojen avuksi vaarojen arviointiin löytyy ohjeita ja valmiita lomakkeita Työturvallisuuskeskuksen sivulta www.ttk.fi/riskienarviointi.

Psykososiaalinen kuormitus tunnistetaan alalla hyvin

Valvonnassa havaittiin, että osa työn vaara- ja haittatekijöistä tiedetään sosiaali- ja terveysalan yrityksissä nykyään jo hyvin. Erityisesti psykososiaalinen kuormitus, häirintä ja väkivallan uhka osataan tunnistaa lähes kaikissa työpaikoissa, joissa niitä ilmenee. Kuormituksen hallitsemiseksi tehtävät toimenpiteet eivät kuitenkaan aina olleet riittäviä, ja tästä työsuojelutarkastajat antoivat monille työpaikoille toimintaohjeita. Viranomaisohjausta annettiin myös siitä, jos työnantajat eivät seuranneet riittävästi, vaikuttivatko tehdyt toimenpiteet kuormitukseen.

Työntekijöiden kokema psykososiaalinen kuormitus näyttää tarkastushavaintojen mukaan lisääntyneen neljässä vuodessa. Työntekijät kokivat, että erityisesti kiire ja työn keskeytykset olivat lisääntyneet. Moni koki, että työtä ei ehdi tehdä kunnolla ja turvallisesti. Työntekijät kokivat myös eettistä kuormitusta siitä, etteivät he voineet tehdä työtään riittävän hyvin. Moni koki myös väkivallan uhan kuormittavana.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tuula Uurala
p. 0295 016 379, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.