Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveysalan yrityksiin tehostettua työsuojeluvalvontaa

Sosiaali- ja terveysalan yrityksiin tehostettua työsuojeluvalvontaa

21.3.2017

Työsuojeluviranomaiset käynnistävät kaksivuotisen valvonta- ja viestintähankkeen Haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla (YKSOTE-kuormitus 2017-18).

Valvontahankkeen tavoitteena on työntekijöiden terveyttä vaarantavan fyysisen ja psykososiaalisen työkuormituksen ehkäiseminen. Kodeissa tehtävän hoivatyön lisääntyessä tavoitteena on myös, että työnantajat tunnistavat kotipalvelutyön kuormituksen erityispiirteet ja ehkäisevät terveysvaaroja oikein kohdennetuilla toimilla. Haitallisen työkuormituksen ehkäisy vähentää sairauspoissaoloja ja tukee hyvän työkyvyn säilymistä. 

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelurakenteen muuttuessa työsuojeluviranomaiset ovat havainneet tarpeen varmistaa, että yksityiset työnantajat huolehtivat työsuojelusta säädösten mukaisesti. Hankkeella halutaan myös tukea yritysten välisen kilpailun tasapuolisuutta valvomalla lakisääteisten työnantajavelvoitteiden noudattamista. 

YKSOTE-kuormitus 2017-18 -hankkeen yhteydessä toteutetaan viestintäkampanja vammaispalvelulain perusteella toimivien henkilökohtaisten avustajien työsuojelun edistämiseksi.

Työsuojeluhallinnon hanketta koordinoi Lounais-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualue.  

Lisätietoja:
Hankekoordinaattori Marja Tereska-Korhonen, p. 029 501 8188,
marja.tereska-korhonen(at)avi.fi, LSAVI työsuojelun vastuualue

Hankesivusto verkossa: tyosuojelu.fi/sote-toimialat