Sisältöjulkaisija

null Sulkavalaiselle sahayhtiölle ja sen edustajille sakot ja vahingonkorvaustuomio suojaamattomasta sahalinjasta

Sulkavalaiselle sahayhtiölle ja sen edustajille sakot ja vahingonkorvaustuomio suojaamattomasta sahalinjasta

Mediatiedote 22.9.2016 Itä-Suomi

Etelä-Savon käräjäoikeus on keskiviikkona 21.9.2016 tuominnut Sulkavalla sijaitsevan sahayhtiön JJK Components Oy:n ja sen edustajat työturvallisuusrikoksesta, koska yhtiö ei ollut suojannut sen tuotantolinjalla olleita vaarakohtia. Yhtiön edustajat tuomittiin lisäksi vammantuottamuksesta, koska työntekijän käsi oli mennyt suojaamattomaan vaarakohtaan ja hän oli loukkaantunut.

Yhtiön edustajat vetosivat käräjillä siihen, että he olivat teettäneet konelinjalle vaarojen arvioinnin ulkopuolisella asiantuntijalla ja työntekijöille oli opastettu turvalliset toimintatavat vaarojen välttämiseksi. Heidän mukaansa työntekijälle ei olisi sattunut tapaturmaa jos hän olisi noudattanut esimiesten hänelle antamia ohjeita. Lisäksi käräjillä syytetyt vetosivat siihen, että kysymyksessä oli tuotantolinjan käyttöönottoon liittyvä koeajo, eikä kaikkiin vaarakohtiin ollut mahdollista asentaa suojaa vielä linjan koekäyttövaiheessa. Yhtiö oli suojannut vaarakohdat käyttöönottovaiheen jälkeen.

Käräjäoikeus katsoi, että työnantaja oli tehnyt konelinjaan vaarojen arvioinnin ja tunnistanut vaarat, mutta ei ollut suojannut linjan vaarakohtia, kuten ketjujen ja hammaspyörien muodostamia nieluja niin, ettei työntekijä voi koskettaa niihin kädellä linjan ollessa käynnissä.  Käräjäoikeus totesi, että velvollisuutta suojata vaarakohdat teknisin ratkaisuin ei voida korvata työntekijöille annettavalla opastuksella. Oikeuden mukaan vaarojen selvittäminen luo lähtökohdat yrityksen työntekijöiden turvallisuudelle, minkä vuoksi se on tehtävä erityisellä huolellisuudella. Käräjäoikeuden tuomion mukaan vaarakohdat olivat olleet selvästi havaittavissa, ja sitä, että yhtiö oli ottanut sahalinjan käyttöön sen ollessa suojaamaton, on pidettävä erityisen moitittavana.   

Käräjäoikeus tuomitsi työnantajan eli JJK Components Oy:n 8 000 euron yhteisösakkoon. Yhteisösakon määrässä oikeus otti huomioon sen, että yhtiön tulos on ollut jo monta vuotta huomattavasti tappiollinen, se on joutunut lomauttamaan työntekijöitään, yhtiö on erittäin velkainen ja sen taloudellinen tilanne on heikko.

Oikeus tuomitsi yhtiön toimitusjohtajalle ja sahalaitoksen johtajalle kummallekin 25 päiväsakkoa, josta toimitusjohtajalle tulee hänen tuloillaan maksettavaa 4 725 euroa ja sahanjohtajalle 150 euroa. Oikeus tuomitsi heidät työturvallisuusrikoksen lisäksi vammantuottamuksesta, koska työntekijän käsi oli mennyt suojaamattomaan nieluun ja häneltä oli jouduttu amputoimaan yhden sormen kärkinivel. Oikeus totesi, että työnantajan rikosoikeudelliseen vastuuseen ei vaikuta se, että työntekijä on rikkonut työnantajan antamia ohjeita jättämällä pysäyttämättä linjan ennen linjalle menoa. Oikeus totesi, että tapaturmaa ei olisi sattunut, jos kuljetin olisi suojattu.

Sakkorangaistusten lisäksi oikeus tuomitsi yhtiön ja sen edustajat yhteisvastuullisesti korvaamaan työntekijälle sattuneesta tapaturmasta vahingonkorvauksia ja hänen oikeudenkäyntikuluja yhteensä yli 17 000 euroa.    

Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomio R 16/575

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, sampo.pelkonen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka