Sisältöjulkaisija

null Suojaamaton kone toi sakot toimitusjohtajalle ja tuotantopäällikölle

Suojaamaton kone toi sakot toimitusjohtajalle ja tuotantopäällikölle

31.1.2017 – Etelä-Suomi

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Hämeenlinnassa sijaitsevan metallialan yrityksen toimitusjohtajan ja tuotantopäällikön molemmat 25 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Lisäksi yritykselle tuomittiin 20 000 euron yhteisösakko. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 27.1.2017.

Tuomio liittyi 27.1.2016 sattuneeseen työtapaturmaan. Työntekijä oli lakkaamassa peltejä lakkakoneella. Hän yritti puhdistaa rätillä roskaa lakkakoneen pyörivästä telapinnasta koneen vetävän nielun läheisyydessä, kun kone oli käynnissä tuotantonopeudella. Työntekijän oikean käden sormet joutuivat koneen telojen muodostamaan vetävään nieluun, mistä seurasi työntekijälle vakavat vammat.

Käräjäoikeus totesi, että lakkakoneessa oli ollut lain edellyttämät suojalaitteet, mutta niiden käyttämisestä ei ole huolehdittu siten, että pääsy koneen vaara-alueille olisi rajoitettu. Koneen rajakytkin oli ollut pois paikaltaan, eli se oli näin tehty toimimattomaksi. Lakkakonetta oli useiden kuukausien ajan ollut mahdollista käyttää siten, että nielunsuojain oli ylhäällä tai kokonaan poissa paikoiltaan. Toimiva rajakytkin olisi estänyt lakkakoneen käynnistymisen tilanteissa, joissa nielunsuoja ei ollut asetettuna oikeaoppisesti ala-asentoon. Oikeus katsoi, että lakkakoneen käyttäminen puutteellisesta suojamekanismista piittaamatta oli ollut työpaikalla yleinen toimintatapa, jonka työntekijät olivat työssään omaksuneet.

Käräjäoikeus totesi, että työnantajan velvollisuutena olisi ollut ohjeistaa ja valvoa, että koneen suojamekanismia käytetään asianmukaisesti, sekä ryhtyä toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi. Suojamekanismien tarpeellisuus korostuu häiriö- ja poikkeustilanteissa. Yhtiössä ei ollut tehty häiriö- ja poikkeustilanteita koskevaa riskiarviointia, eikä työntekijöitä ollut perehdytetty tällaisiin tilanteisiin. Oikeus katsoi, että tuomittujen työnantajan edustajien piti olla selvillä siitä, että kyseinen laiminlyönti tulisi mitä ilmeisimmin jossain vaiheessa johtamaan työtapaturmaan.

Työsuojelun lakimies Mari Leinonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta korostaa, että työturvallisuussäännökset lähtevät rakenteellisten ratkaisujen ensisijaisuudesta.

"Vaara on poistettava teknisin ratkaisuin aina, kun se on mahdollista. Näin eliminoidaan muun muassa inhimillisten virheiden aiheuttamat vaaratilanteet. Työnantajan tulee varmistua käytössään olevien koneiden ja laitteiden turvallisuudesta sekä ryhtyä vaaran poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin", Leinonen muistuttaa.

Hyvinkään käräjäoikeuden asia nro R 16/733.


Lisätiedot:
Lakimies Mari Leinonen, puh. 029 501 6584, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 029 501 6021, etunimi.sukunimi@avi.fi  

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisen. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.