Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Taksivalvonta: valtaosa kuljettajista laiminlöi ajopäiväkirjan pitämistä

Taksivalvonta: valtaosa kuljettajista laiminlöi ajopäiväkirjan pitämistä

Mediatiedote 15.12.2022 Etelä-Suomi

Työsuojeluviranomainen valvoi tänä vuonna taksialaa useilla valvontaiskuilla eri puolilla Etelä-Suomea. Valvonnassa löytyi huomattavan paljon puutteita ajopäiväkirjan pitämisessä. Lisäksi monelta puuttui työterveyshuolto. Valvonnan tavoitteena oli selvittää, miten taksiyrityksissä noudatetaan työnantajavelvoitteita ja ajopäiväkirjan pitämistä taksialan uudistuksen jälkeen.

Huhti-joulukuun aikana työsuojelutarkastajat tekivät takseihin 153 tarkastusta. Valvontaiskuja tehtiin yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa Helsinki-Vantaan lentokentällä, Helsingissä, Espoossa, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Kouvolassa.

Kuljettajista 108 eli valtaosa laiminlöi ajopäiväkirjan pitämistä. Monilta ajopäiväkirja puuttui kokonaan. Niistä osalle poliisi kirjoitti sakon paikan päällä, ja osa etenee ilmoitusmenettelyn kautta esitutkintaan. 

Työaikalain mukaan kuljettajan on pidettävä ajopäiväkirjaa ja sen on oltava mukana ajon aikana. Työnantajan taas on annettava kuljettajalle ajopäiväkirja ja säilytettävä täytettyjä ajopäiväkirjoja vuoden ajan. Ajopäiväkirjan avulla työnantaja voi huolehtia, että työpäivät pysyvät kohtuullisen pituisina. Kuljettaja taas voi tarkistaa siitä esimerkiksi, että lisät on maksettu oikein. 

Työterveyshuolto puuttui, väkivallan uhkaa ei hallittu riittävästi

Tarkastuksilla valvottiin myös työterveyshuoltoa. Joka kolmannen kuljettajan kohdalla työterveyshuolto oli järjestämättä, ja työnantajalle annettiin kehotus laittaa asia kuntoon. Mikäli työnantaja ei ryhdy toimiin, työsuojeluviranomainen velvoittaa tätä järjestämään työterveyshuollon sakon uhalla. Työterveyshuollon tarkoituksena on ennaltaehkäistä työperäisiä terveyshaittoja ja -vaaroja.

Väkivallan uhan hallinnassa oli parannettavaa joka viidennen taksin kohdalla. Taksityössä väkivallan uhka on merkittävä vaaratekijä, jonka hallitsemiseksi työnantajan on laadittava toimivat menettelytavat. 

Taksialan valvonta jatkuu ensi vuonna

”Laiminlyöntien määrät ovat pysäyttäviä. Taksiuudistuksen jälkeen emme ole valvoneet taksialaa Etelä-Suomessa näin laajasti. Valvonnalle on selkeästi tarvetta”, kertoo tarkastaja Pasi Kousa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. 

Tänä vuonna tarkastukset tehtiin taksitolpilla kuljettajia haastattelemalla. Ensi vuonna tarkastuksia kohdennetaan taksialan yrityksiin, joissa käydään tarkemmin läpi työnantajan velvollisuuksia liittyen muun muassa työsopimuksiin, työaikakirjanpitoon ja ajopäiväkirjojen käsittelyyn.


Lisätietoja:

tarkastaja Pasi Kousa 
p. 0295 016 279
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

 

 
Viranomaiset valvoivat takseja valvontaiskussa Helsingissä kauppakeskus Triplan edustalla marraskuussa 2022.