Sisältöjulkaisija

null Tapaturma Tuntemattoman sotilaan kuvauksissa – työsuojeluviranomaisella ei syytä epäillä työturvallisuusrikosta

Tapaturma Tuntemattoman sotilaan kuvauksissa – työsuojeluviranomaisella ei syytä epäillä työturvallisuusrikosta

Mediatiedote 24.8.2016 Etelä-Suomi

Työsuojeluviranomainen on tutustunut poliisin tekemään selvitykseen koskien Tuntemattoman sotilaan kuvauksissa tapahtunutta tapaturmaa, jossa avustaja kuoli. Selvityksen perusteella työsuojeluviranomaisella ei ole syytä epäillä, että tapaturmaan liittyisi työturvallisuusrikosta. Tuotantoyhtiöön tehdään kuitenkin työsuojelutarkastus sen varmistamiseksi, että työpaikan vaarat on arvioitu ja myös vapaaehtoistyöntekijöiden työturvallisuus on huomioitu.

Tuotantoyhtiö ei laiminlyönyt työtapaturman ilmoitusvelvollisuutta
Kuolemaan johtanut tapaturma sattui elokuvan kuvauksissa Kouvolan Vekaranjärvellä 25.7.2016. Koska tapaturman uhri oli vapaaehtoistyöntekijä, ei kysymyksessä ole lain tarkoittama työtapaturma. Työnantajalla ei siten ollut velvollisuutta ilmoittaa tapaturmasta työsuojeluviranomaiselle eli Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.

Työnantajan on huolehdittava myös vapaaehtoistyöntekijöiden turvallisuudesta
Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että vapaaehtoistyöntekijän turvallisuudelle tai terveydelle ei aiheudu työstä haittaa tai vaaraa. Laki velvoittaa tähän silloin, kun samankaltaista työtä on tekemässä vapaaehtoisten lisäksi myös työsuhteessa olevia työntekijöitä.

Koska Tuntemattoman sotilaan kaltaisissa suurproduktioissa työskentelee suuri joukko vapaaehtoistyöntekijöitä, työsuojelun vastuualue haluaa varmistaa, että myös heidän turvallisuudesta on huolehdittu lainmukaisesti. Siksi tuotantoyhtiöön tehdään tavallinen työsuojelutarkastus.
 

Lisätietoja:
Työsuojelulakimies Aki Eriksson
p. 0295 016 254, etunimi.sukunimi@avi.fi  

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen
p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi 
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.