Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tarkastuksia kesän matkailukohteisiin – vastuullinen yrittäjä hoitaa myös tilaajavastuun!

Tarkastuksia kesän matkailukohteisiin – vastuullinen yrittäjä hoitaa myös tilaajavastuun!

Mediatiedote 13.6.2019

Aluehallintoviraston tilaajavastuutarkastajat tekevät viikoilla 25–26 tarkastuksia ravintola- ja matkailualan yrityksiin kesän matkailukohteissa eri puolilla Suomea. Tilaajavastuutarkastuksia tehdään erityisesti pääkaupunkiseudulla, Turun seudulla, Pohjanmaalla ja Etelä-Karjalassa. Osa tarkastuksista tehdään ennalta ilmoittamatta ja osasta on ilmoitettu etukäteen. Tarkastuksia tehdään myös matkailua tukeviin palveluihin.

Tarkastusten tarkoituksena on tehdä tilaajavastuulakia tunnetuksi ja valvoa, että alueen yritykset noudattavat sitä. Tilaajavastuulaki koskee tilanteita, joissa yritys käyttää ulkopuolista työvoimaa, joko vuokratyöntekijöitä tai alihankintaa.

Ravintolat ja matkailualan yritykset käyttävät ulkopuolista työvoimaa esimerkiksi vuokratessaan työntekijöitä tarjoilijoiksi, ostaessaan siivous- ja kiinteistönhuoltopalveluita toiselta yritykseltä tai esimerkiksi rakentamiseen liittyvissä palveluissa. Sopimus voi olla myös suullisesti solmittu, esimerkiksi puhelimitse tehty tilaus työstä.

Tilaajavastuun noudattaminen on vastuullisuutta

Tilaajavastuulailla ehkäistään harmaata taloutta ja varmistetaan, että kilpailu alalla on reilua myös niille yrityksille, jotka hoitavat lakisääteiset velvoitteensa asianmukaisesti.

Käytännössä laki edellyttää, että ennen palvelun tilaamista tilaajayritys pyytää sopimuskumppania toimittamaan selvitykset siitä, että se on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa. Tilaajavastuulain mukaisiin selvityksiin kuuluvat esimerkiksi selvitykset verojen maksusta, työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen maksamisesta sekä sovellettavista työehdoista ja työterveyshuollon järjestämisestä. Mikäli tilaaja jättää selvitykset hankkimatta tai tilaa palvelun velvoitteitaan laiminlyövältä yritykseltä, sille voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.

Tarkastuskäynnillä selvitetään, kuuluvatko yrityksen tekemät sopimukset lain soveltamisalaan, ja miten selvitysvelvollisuutta on noudatettu. Tarvittaessa tarkastusta jatketaan kirjallisesti valvontakäynnin jälkeen.

Valvontahavaintoja ja kuvia kohteista Twitterissä

Valvonnan etenemistä voi seurata Twitterissä tilaajavastuuvalvonnan tililtä @tilaajavastuu. Tänä vuonna tilaajavastuutarkastajat kuvaavat Twitteriin matkailullisesti upeimmat kohteensa tarkastuksista ja tarkastusmatkojen varrelta. Tarkastuskohteista otetut kuvat julkaistaan tilaajien luvalla. Tilaajavastuun Twitter-tilillä kerrotaan myös tietoa valvontahavainnoista.

Lue lisää tilaajavastuulain noudattamisesta sivulta: www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu/selvitysvelvollisuus

Lisätiedot:
Tarkastaja Taru Rikula, puh. 02950 16125, etunimi.sukunimi@avi.fi
Ylitarkastaja Mikko Vanninen, puh. 02950 16381, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue