Sisältöjulkaisija

null Tauot rukoushetkiin olisi voitu järjestää - työsyrjintä uskonnon takia rekrytoinnissa toi sakkoja

Tauot rukoushetkiin olisi voitu järjestää - työsyrjintä uskonnon takia rekrytoinnissa toi sakkoja

Mediatiedote 19.9.2019 Etelä-Suomi

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston entisen toimitusjohtajan 40 päiväsakon sakkorangaistukseen työsyrjinnästä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi rekrytoinneissa avustaneen HR-vastaavan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen avunannosta työsyrjintään. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 19.9.2019.

Tapauksessa työsopimus jätettiin tekemättä tehtävään jo valituksi tulleen työnhakijan ilmoitettua tarpeestaan uskonnosta johtuviin rukoushetkiin työpäivän aikana. Rukoushetket olisivat ajoittuneet keskelle työpäivää ja vaikuttaneet työntekijän työajan sijoitteluun. Käräjäoikeus on katsonut, että tarve saada aikaa rukoushetkille on tosiasiallisesti vaikuttanut siihen, että työsopimus oli jätetty tekemättä. Tapahtumat ajoittuivat vuodenvaihteeseen 2016–2017.

Käräjäoikeus arvioi tuomiossaan, onko menettelylle ollut tapauksessa painavaa hyväksyttävää syytä. Oikeuden mukaan työnantajalla ei ole ehdotonta velvollisuutta varata työntekijälle poikkeavia lepoaikoja päivittäisien rukoushetkien järjestämiseen. Tässä tapauksessa kuitenkin katsottiin selvitetyn, että rukoushetket olisivat olleet käytännössä toteutettavissa mm. ruokataukojen avulla. Käräjäoikeuden mukaan työhön liittyvää painavaa hyväksyttävää syytä ei ollut.

HR-vastaava tuomittiin avunannosta työsyrjinnässä

Oikeus arvioi myös vastuun kohdentumista. Sen mukaan lopullisen ratkaisun työsopimuksen tekemättä jättämisestä oli tehnyt silloinen toimitusjohtaja. Oikeus katsoi HR-vastaavan syyllistyneen avunantoon työsyrjintään, kun hän oli vastustanut työsopimuksen allekirjoittamista. HR-vastaavalla ei ollut toimivaltaa päättää rekrytoinnista, mutta hän osallistui päätöksentekoon neuvomalla johtoa. Todistelussa tuli ilmi molempien kielteinen kanta uskonnon harjoittamiseen työpäivän aikana.

Kielto poistua työpaikalta rukoilua varten voi olla välillistä syrjintää

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että näennäisesti yhdenvertainen sääntö kuten vaatimus olla työnantajan käytettävissä kiinteänä työaikana voi johtaa mm. islamin uskontoa harjoittavien joutumiseen epäedullisempaan asemaan, koska uskonnon harjoittamiseen kuuluu rukoileminen tiettyinä aikoina. Tällöin kysymys on välillisestä syrjinnästä.

”Työnantajalla voi olla kuitenkin menettelylleen painava hyväksyttävä syy, esimerkiksi jos työ on sen luonteista, että se aidosti edellyttää läsnäoloa työpaikalla ja työajan poikkeavat järjestelyt johtaisivat aiheuttavat haittaa työnantajan toiminnalle. Tällöin kysymys ei ole rangaistavasta työsyrjinnästä”, kertoo työsuojelun lakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kiellon noudattamista työelämässä. Myös tämä tapaus oli työsuojeluviranomaisen valvottavana vuonna 2017, ja tarkastuksen perusteella työnantajan katsottiin rikkoneen syrjinnän kieltoa. Lisätietoa työsyrjinnän valvonnasta löytyy työsuojeluviranomaisen raportista Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2018.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 18/7100

Lisätiedot:
Lakimies Anna Tiainen, puh. 0295 016 448, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.