Sisältöjulkaisija

null Tehovalvonnan tulos: monilla työpaikoilla parannettavaa työn terveysriskien hallinnassa

Tehovalvonnan tulos: monilla työpaikoilla parannettavaa työn terveysriskien hallinnassa

12.12.2017 – Etelä-Suomi

Työsuojelutarkastajat tekivät syksyn aikana tehovalvontaa Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Länsi-Uudellamaalla yhteensä 359 työpaikalla. Valvonnan tavoitteena oli varmistaa, että työpaikoilla tiedetään työn terveysriskit ja pystytään näin torjumaan terveyshaittoja jo ennalta. Työn terveysriskien hallinnassa olennaista on työnantajan yhteistyö työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa. Tarkastuksista ei ilmoitettu työpaikoille etukäteen.

Huolestuttavin valvontahavainto oli se, että asianmukainen työterveyshuollon työpaikkaselvitys puuttui 28 prosentilta tarkastetuista työpaikoista. Työterveyshuolto puuttui kokonaan kahdeksalta prosentilta.

”Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto arvioi, millaisia terveyshaittoja työ mahdollisesti aiheuttaa, ja antaa työnantajalle toimenpidesuosituksia. Työnantaja maksaa työterveyshuollon palveluista, joten niiltä kannattaa myös vaatia laatua”, muistuttaa ylitarkastaja Tuula Uurala Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Työpaikan oma vaarojen selvitys ja arviointi oli tekemättä 15 %:lla tarkastetuista työpaikoista. Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja on riittävän järjestelmällisesti selvittänyt työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät.

Ilahduttavaa oli se, että melkein kaikilla työpaikoilla työnantaja ja työntekijät tekivät yhteistyötä työsuojeluasioissa. Myös työsuojeluvaltuutettu oli yli kymmenen hengen työpaikoilla useimmiten valittu.

Alueiden välillä oli pieniä eroja: Länsi-Uudellamaalla työterveyshuolto ja työpaikkaselvitykset oli hoidettu paremmin kuin Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Yhteistyö työsuojelun edistämiseksi ja työsuojeluvaltuutetun valinta taas oli hoidettu paremmin Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Tehovalvonnassa tarkastettiin hyvin erilaisia työpaikkoja aina perintätoimistoista taimitarhoihin ja autokorjaamoista yhdistyksiin. 39 % työpaikoista sai tarkastuksesta puhtaat paperit, eli niissä oli kaikki tarkastetut asiat hoidettu lainmukaisesti.

”Jotkut isoon konserniin kuuluvat työpaikat ja IT-alan yritykset olivat hoitaneet työsuojeluasiat suorastaan esimerkillisesti”, Uurala kertoo.

Valvonnan ohella tarkastajat jakoivat työpaikoille tietoa työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta www.tyosuojelu.fi, työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonnasta ja Pienyrityksen tietopaketista, joka löytyy sivulta www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/julkaisut.

Työsuojelutarkastus Espoossa

Yksi tehovalvonnan kohteista oli työpaikkojen tiedonhallintaan erikoistunut yritys Systems Garden Espoossa. System Gardenissa kaikki tarkastetut asiat olivat kunnossa.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tuula Uurala, p. 0295 016 379, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.